MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA

To upgrade Myanmar, we must do all necessary things for Myanmar !

>Rights and Freedom in Prison January 4, 2009

Filed under: MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC,OTHERS' WRITINGS,UN — Nyo Gyi @ 9:11 am

>

လူ႕အခြင့္အေရးေထာင္ (သို႔မဟုတ္)
လြတ္လပ္စြာေနရေသာ ေထာင္

– ယမထာ

ယခု ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု ေခတ္ႀကီးထဲ၌ လြတ္လပ္စြာ ေနရေသာ ေထာင္ရွိသည္ဆိုလွ်င္ စာရႈသူ အေဆြတို႔ ယံုၾကည္ၾကပါမည္ေလာ။

ရွိခဲ့ပါသည္။ တကယ္ရွိခဲ့ပါသည္။ ရွိခဲ့သည္။ ယခု ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုမေရာက္မီ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ခန္႔ကပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသား ကမၻာေျမေပၚမွ လူသားမ်ားေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ ရွိခဲ့ပံုကို

ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ရႈစားပါ။
(ယခု အခ်ိန္ထိ ရွိမရွိကို စာရႈသူ သုေတသီ ပညာရွင္မ်ား ဆက္လက္ေလ့လာၾကေစလိုပါသည္။)
——————————————————————————————–

“အုဠ္တံတိုင္းကာတိုင္း ေထာင္မျဖစ္” ဟု ထင္ရွားေသာ အဂၤလိပ္ကဗ်ာရွိရာ ၾသစေၾတးလီယားျပည္၊ ကြင္းစလန္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘရစၥဘိန္းၿမိဳ႕မွ မိုင္ ၃၀ ကြာေ၀းေသာ “ပါလန္း-ကရစ္” အရပ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ထိုစာပိုဒ္ကေလးႏွင့္ တေျပးတည္း ညီညြတ္လွေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ထိုေထာင္တြင္ သံတိုင္ သံခ်ိဳင့္မ်ား အေစာင့္ စႏၵရီမ်ား၊ အေစာင့္ေခြးႀကီးမ်ားမရွိ၊ အက်ဥ္းတိုက္ခန္းကေလးမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အုဠ္တံတိုင္းကာရံထားျခင္း မရွိေပ။ ေထာင္အ၀င္ေပါက္တြင္ “တံခါးျပန္ပိတ္ခဲ့ပါ” ဟူေသာ စာဆြဲထားျခင္းကို ေထာက္သျဖင့္ ၀င္ခ်င္၀င္ ထြက္ခ်င္ထြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ မည္မွ် ရွိသည္ကို သိသာေပသည္။

ေထာင္က်ေနသူတို႔မွာ အခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ မေနၾကရေပ။ ၈ ေပ စတုရန္ က်ယ္ေသာ ကိုယ့္တဲႏွင့္ကိုယ္ ေနၾကရ၍ “စပရိန္”ေမြ႕ရာ၊ ကုလားထိုင္၊ စားပြဲ၊ ေလသာျပဴတင္းႏွင့္ ေနၾကရေလသည္။
(ယခုေခတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရန္ကုန္စေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ မိသားစုမ်ားေနၾကရေသာ အခန္းငွားမ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကေစလိုပါသည္။)
ဤသို႔ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းမွာ “အလင္းေရာင္ ရေစရန္” ျဖစ္ေပသည္။ အလင္းေရာင္ကို ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းကို မလိုလားေခ်။

ေထာင္က်ေနသူတို႔မွာ သူခိုးကေလးမွ လူသတ္တရားခံအထိ ျဖစ္၏။ ယခုရွိေနၾကေသာ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ၈ ဦးရွိရာ ထိုသူတို႔သည္ ေဖာက္ထြင္းထြက္ေျပးလိုက ဘယ္အခ်ိန္မဆို ထြက္ေျပးႏိုင္ၾက၏။

သို႔ေသာ္ တစ္ေယာက္မွ် မေျပးၾကေခ်။ ၁၁ ႏွစ္အတြင္း ဤေထာင္ထဲသို႔ က်ေရာက္လာသူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၆ ေယာက္ေလာက္သာ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားဘူးေလသည္။
(ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ ၄၆ ခုႏွစ္မွ ေနာက္သို႔ ျပန္၍ ေရတြက္သည္ရွိေသာ္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္မွ ဤေထာင္ကို စတင္သည္ဟု သိရာ၏။ သို႔အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းမဆိုထားဘိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ပင္ မေပၚေပါက္ေသးေၾကာင္း သတိခ်ပ္ရာ၏။)

ဤေထာင္သို႔ ၀င္ႏိုင္ရန္မွာ အက်ဥ္းခံရသူသည္ ထြက္ေျပးရန္ အားမထုတ္ပါ။ အက်င့္စာရိတၱ မေဖာက္ျပားပါဟု ဂတိေပးရေလသည္။ ထိုသို႔ ဂတိေပးၿပီး ၀င္ေရာက္ခြင့္ရသည့္ ေန႔မွ စ၍ ထိုသူသည္ ဥပေဒအရ “ေထာင္သား”ဟူေသာ မိမိအျဖစ္ကို ေမ့ေပ်ာက္စြာေနႏိုင္ေအာင္ အရာရာအဘက္ဘက္က စီမံျပဳလုပ္ေပးျခင္းကို ခံစားရေလသည္။

ထိုသူမွာ ေထာင္အ၀တ္အစား မ၀တ္ရ။ ေထာင္အေစာင့္အေရွာက္တို႔ကိုလဲ ေထာင္မွဴးႀကီး သခင္ႀကီး စသည့္ အေခၚမ်ိဳးျဖင့္ မေခၚဘဲ “ဂၽြန္” “ဟယ္ရို” စသျဖင့္ မိတ္ေဆြရင္းကဲ့သို႔ နာမည္ကို အဖ်ားဆြတ္၍ ေခၚခြင့္ရွိၾကသည့္ျပင္ “ေထာင္”ဟူေသာစကားႏွင့္ ၄င္း၏ ဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းတို႔ကို အေျပာအဆို မရွိၾကေခ်။

စည္းကမ္းအခ်ဳပ္အခ်ယ္ကိုလည္း နည္းပါးႏိုင္သမွ် နည္းပါးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေလသည္။ ထိုသူတို႔သည္ နံက္ေစာေစာ ထၾကရ၍ စားဖိုေဆာင္တြင္ အမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ နံက္စာစားၾကၿပီးေနာက္ ေန႔လည္စာ ထုပ္ပိုးသယ္ယူ၍ “အလုပ္”ဆင္းၾကရသည္။ အလုပ္မွာ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သစ္ပင္ႀကံပင္ ခုတ္လွဲျခင္းမ်ားျဖစ္၍ ညေန ၅ နာရီတြင္ ျပန္၍ ၀င္ၾကရရာ တံခါးျပန္၍ ပိတ္ခဲ့ဘို႔ မေမ့ၾကေခ်။

ညာစာစားၿပီးေနာက္ ဘိလိယက္ (သို႔မဟုတ္) စစ္တုရင္ထုိးျခင္း၊ စာၾကည့္ခန္းတြင္ စာအုပ္ သတင္းစာဘတ္ျခင္း၊ ေရဒီယို နားေထာင္ျခင္းတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေလသည္။ တားျမစ္ထားေသာ ကစားနည္းတစ္ခုတည္းသာ ရွိရာ၊ ၄င္းမွာ ဖဲကစားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၉ နာရီ မထိုးမီ အိပ္ယာ ၀င္ၾကရသည္။

လူတစ္ေယာက္လွ်င္ တေန႔ အလုပ္လုပ္ခ ၄ ပဲ ရ၍ ေထာင္မွ ထြက္သည့္အခါ သံုးစြဲရန္ ဘဏ္တြင္ အပ္ေပးထားေလသည္။
(ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုင္းျပည္၊ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ လြတ္လပ္ေရးကာလမွ ေထာင္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ ဘႀကီးဘေဖတို႔ ေဒါက္တာဘေမာ္တို႔ ေထာင္တြင္း ေနရစဥ္ တလ လခ ၅၀၀ိ ရၾကသည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေစလိုသည္။)

ေထာင္မွ ထြက္သည့္အခါ တိုင္း၍ခ်ဳပ္ေပးေသာ ၀တ္စံုတ္စံုႏွင့္ အလုပ္ကိုပါ ရွာ၍ ေပးေလေသးသည္။ အလုပ္ရွင္ကိုလည္း သူ႕အေၾကာင္းအသိေပးထားသျဖင့္ ထိုသူမွာ တေန႔ေန႔ “ဘူး”ေပၚ၍ အလုပ္ထုတ္ပစ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္လန္႔ေနရန္ မရွိေတာ့ေခ်။ အလုပ္ရွင္သည္ အေၾကာင္းသိထားသျဖင့္ “လမ္းေျဖာင့္” တို႔ကိုသာ ကူညီ အားေပးေလေတာ့သည္။

ဤသို႔အားျဖင့္ အက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေစသည့္အေလ်ာက္ ဤကဲ့သို႔ ေထာင္မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကေလၿပီ။ ဤစံနစ္အရ ေထာင္စရိတ္ အကုန္အက်လည္း လြန္စြာ နည္းပါးၿပီး ေထာင္မွ ထြက္၍ ေနာက္ထပ္ ရာဇ၀တ္မႈ ျပဳျခင္း အလြန္နည္းေလသည္။
——————————————————————————————–

၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ၅ လပိုင္းထုတ္ “ဇ၀န” ဂ်ာနယ္မွ ကူယူေဖာ္ျပအပ္ေသာ ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈရျခင္းျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဟူသည္ စာရြက္ေပၚ၌ရွိေနျခင္းကို ေခၚသည္မဟုတ္။ လူစိတ္ရွိေသာ လူသား အခ်င္းခ်င္း ကိုယ္တိုင္ ဒိ႒ က်င့္သံုးရျခင္းသာလွ်င္ လူ႕အခြင့္အေရးအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း စာရႈသူမ်ား ရိပ္မိတန္ေလာက္ၿပီဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

သို႔အားေလ်ာ္စြာ ယခုကဲ့သို႔ တိုးတက္ယဥ္ေက်းလာေသာ ဂလိုဘယ္ေခတ္ႀကီး၌ လူ႕အခြင့္အေရး က်င့္သံုးေသာ ဗမာျပည္ေထာင္မ်ား ေပၚေပါက္ပါေစ ဟု ဆုေတာင္း အပ္ပါသတည္း။

ယမထာ

(၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအတည္ျပဳျခင္း ႏွစ္ (၆၀)ျပည့္ ႏွင့္
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဗမာျပည္၏ (၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မ်ားအတြက္ (၇၄) ႏွစ္ျပည့္ လူ႕အခြင့္အေရးေထာင္အေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ဆက္အပ္ပါသည္။)

——————————————————————-——————————

Family members of Myanmar prisoners wait in front of Insein Prison, north of Yangon (AFP PHOTO)

———————————————————————————————————-

 

Rights and Freedom in Prison

Filed under: MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC,OTHERS' WRITINGS,UN — Nyo Gyi @ 9:11 am
လူ႕အခြင့္အေရးေထာင္ (သို႔မဟုတ္)
လြတ္လပ္စြာေနရေသာ ေထာင္

– ယမထာ

ယခု ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစု ေခတ္ႀကီးထဲ၌ လြတ္လပ္စြာ ေနရေသာ ေထာင္ရွိသည္ဆိုလွ်င္ စာရႈသူ အေဆြတို႔ ယံုၾကည္ၾကပါမည္ေလာ။

ရွိခဲ့ပါသည္။ တကယ္ရွိခဲ့ပါသည္။ ရွိခဲ့သည္။ ယခု ႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုမေရာက္မီ လြန္ခဲ့ေသာ ၁၉၄၆ ခုႏွစ္ခန္႔ကပင္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ လူသား ကမၻာေျမေပၚမွ လူသားမ်ားေနထိုင္ရာ တိုင္းျပည္တစ္ျပည္တြင္ ရွိခဲ့ပံုကို

ေအာက္တြင္ ဆက္လက္ ရႈစားပါ။
(ယခု အခ်ိန္ထိ ရွိမရွိကို စာရႈသူ သုေတသီ ပညာရွင္မ်ား ဆက္လက္ေလ့လာၾကေစလိုပါသည္။)
——————————————————————————————–

“အုဠ္တံတိုင္းကာတိုင္း ေထာင္မျဖစ္” ဟု ထင္ရွားေသာ အဂၤလိပ္ကဗ်ာရွိရာ ၾသစေၾတးလီယားျပည္၊ ကြင္းစလန္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ ဘရစၥဘိန္းၿမိဳ႕မွ မိုင္ ၃၀ ကြာေ၀းေသာ “ပါလန္း-ကရစ္” အရပ္ရွိ အက်ဥ္းေထာင္မွာ ထိုစာပိုဒ္ကေလးႏွင့္ တေျပးတည္း ညီညြတ္လွေပသည္။ အေၾကာင္းေသာ္ကား ထိုေထာင္တြင္ သံတိုင္ သံခ်ိဳင့္မ်ား အေစာင့္ စႏၵရီမ်ား၊ အေစာင့္ေခြးႀကီးမ်ားမရွိ၊ အက်ဥ္းတိုက္ခန္းကေလးမ်ား ျပဳလုပ္ကာ အုဠ္တံတိုင္းကာရံထားျခင္း မရွိေပ။ ေထာင္အ၀င္ေပါက္တြင္ “တံခါးျပန္ပိတ္ခဲ့ပါ” ဟူေသာ စာဆြဲထားျခင္းကို ေထာက္သျဖင့္ ၀င္ခ်င္၀င္ ထြက္ခ်င္ထြက္ လြတ္လပ္ခြင့္ မည္မွ် ရွိသည္ကို သိသာေပသည္။

ေထာင္က်ေနသူတို႔မွာ အခ်ဳပ္ခန္းႏွင့္ မေနၾကရေပ။ ၈ ေပ စတုရန္ က်ယ္ေသာ ကိုယ့္တဲႏွင့္ကိုယ္ ေနၾကရ၍ “စပရိန္”ေမြ႕ရာ၊ ကုလားထိုင္၊ စားပြဲ၊ ေလသာျပဴတင္းႏွင့္ ေနၾကရေလသည္။
(ယခုေခတ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ရန္ကုန္စေသာ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားရွိ မိသားစုမ်ားေနၾကရေသာ အခန္းငွားမ်ားျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ၾကေစလိုပါသည္။)
ဤသို႔ ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္းမွာ “အလင္းေရာင္ ရေစရန္” ျဖစ္ေပသည္။ အလင္းေရာင္ကို ပိတ္ဆို႔ထားျခင္းကို မလိုလားေခ်။

ေထာင္က်ေနသူတို႔မွာ သူခိုးကေလးမွ လူသတ္တရားခံအထိ ျဖစ္၏။ ယခုရွိေနၾကေသာ လူသတ္မႈ က်ဴးလြန္သူမ်ားမွာ ၈ ဦးရွိရာ ထိုသူတို႔သည္ ေဖာက္ထြင္းထြက္ေျပးလိုက ဘယ္အခ်ိန္မဆို ထြက္ေျပးႏိုင္ၾက၏။

သို႔ေသာ္ တစ္ေယာက္မွ် မေျပးၾကေခ်။ ၁၁ ႏွစ္အတြင္း ဤေထာင္ထဲသို႔ က်ေရာက္လာသူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္အနက္ ၆ ေယာက္ေလာက္သာ ထြက္ေျပးရန္ ႀကိဳးစားဘူးေလသည္။
(ဤသို႔ ဆိုလွ်င္ ၄၆ ခုႏွစ္မွ ေနာက္သို႔ ျပန္၍ ေရတြက္သည္ရွိေသာ္ ၁၉၃၅ ခုႏွစ္မွ ဤေထာင္ကို စတင္သည္ဟု သိရာ၏။ သို႔အတြက္ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းမဆိုထားဘိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ပင္ မေပၚေပါက္ေသးေၾကာင္း သတိခ်ပ္ရာ၏။)

ဤေထာင္သို႔ ၀င္ႏိုင္ရန္မွာ အက်ဥ္းခံရသူသည္ ထြက္ေျပးရန္ အားမထုတ္ပါ။ အက်င့္စာရိတၱ မေဖာက္ျပားပါဟု ဂတိေပးရေလသည္။ ထိုသို႔ ဂတိေပးၿပီး ၀င္ေရာက္ခြင့္ရသည့္ ေန႔မွ စ၍ ထိုသူသည္ ဥပေဒအရ “ေထာင္သား”ဟူေသာ မိမိအျဖစ္ကို ေမ့ေပ်ာက္စြာေနႏိုင္ေအာင္ အရာရာအဘက္ဘက္က စီမံျပဳလုပ္ေပးျခင္းကို ခံစားရေလသည္။

ထိုသူမွာ ေထာင္အ၀တ္အစား မ၀တ္ရ။ ေထာင္အေစာင့္အေရွာက္တို႔ကိုလဲ ေထာင္မွဴးႀကီး သခင္ႀကီး စသည့္ အေခၚမ်ိဳးျဖင့္ မေခၚဘဲ “ဂၽြန္” “ဟယ္ရို” စသျဖင့္ မိတ္ေဆြရင္းကဲ့သို႔ နာမည္ကို အဖ်ားဆြတ္၍ ေခၚခြင့္ရွိၾကသည့္ျပင္ “ေထာင္”ဟူေသာစကားႏွင့္ ၄င္း၏ ဆိုင္ရာ အသံုးအႏႈန္းတို႔ကို အေျပာအဆို မရွိၾကေခ်။

စည္းကမ္းအခ်ဳပ္အခ်ယ္ကိုလည္း နည္းပါးႏိုင္သမွ် နည္းပါးေအာင္ ျပဳလုပ္ထားေလသည္။ ထိုသူတို႔သည္ နံက္ေစာေစာ ထၾကရ၍ စားဖိုေဆာင္တြင္ အမ်ားႏွင့္ ေရာေႏွာ နံက္စာစားၾကၿပီးေနာက္ ေန႔လည္စာ ထုပ္ပိုးသယ္ယူ၍ “အလုပ္”ဆင္းၾကရသည္။ အလုပ္မွာ ဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ သစ္ပင္ႀကံပင္ ခုတ္လွဲျခင္းမ်ားျဖစ္၍ ညေန ၅ နာရီတြင္ ျပန္၍ ၀င္ၾကရရာ တံခါးျပန္၍ ပိတ္ခဲ့ဘို႔ မေမ့ၾကေခ်။

ညာစာစားၿပီးေနာက္ ဘိလိယက္ (သို႔မဟုတ္) စစ္တုရင္ထုိးျခင္း၊ စာၾကည့္ခန္းတြင္ စာအုပ္ သတင္းစာဘတ္ျခင္း၊ ေရဒီယို နားေထာင္ျခင္းတို႔ကို လြတ္လပ္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေလသည္။ တားျမစ္ထားေသာ ကစားနည္းတစ္ခုတည္းသာ ရွိရာ၊ ၄င္းမွာ ဖဲကစားျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၉ နာရီ မထိုးမီ အိပ္ယာ ၀င္ၾကရသည္။

လူတစ္ေယာက္လွ်င္ တေန႔ အလုပ္လုပ္ခ ၄ ပဲ ရ၍ ေထာင္မွ ထြက္သည့္အခါ သံုးစြဲရန္ ဘဏ္တြင္ အပ္ေပးထားေလသည္။
(ကၽြႏု္ပ္တို႔ တိုင္းျပည္၊ အဂၤလိပ္လက္ေအာက္ လြတ္လပ္ေရးကာလမွ ေထာင္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံေရး သုခမိန္ ဘႀကီးဘေဖတို႔ ေဒါက္တာဘေမာ္တို႔ ေထာင္တြင္း ေနရစဥ္ တလ လခ ၅၀၀ိ ရၾကသည္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ေစလိုသည္။)

ေထာင္မွ ထြက္သည့္အခါ တိုင္း၍ခ်ဳပ္ေပးေသာ ၀တ္စံုတ္စံုႏွင့္ အလုပ္ကိုပါ ရွာ၍ ေပးေလေသးသည္။ အလုပ္ရွင္ကိုလည္း သူ႕အေၾကာင္းအသိေပးထားသျဖင့္ ထိုသူမွာ တေန႔ေန႔ “ဘူး”ေပၚ၍ အလုပ္ထုတ္ပစ္ခံရမည္ကို ေၾကာက္လန္႔ေနရန္ မရွိေတာ့ေခ်။ အလုပ္ရွင္သည္ အေၾကာင္းသိထားသျဖင့္ “လမ္းေျဖာင့္” တို႔ကိုသာ ကူညီ အားေပးေလေတာ့သည္။

ဤသို႔အားျဖင့္ အက်ိဳးကိုသာ ျဖစ္ေစသည့္အေလ်ာက္ ဤကဲ့သို႔ ေထာင္မ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ရွိၾကေလၿပီ။ ဤစံနစ္အရ ေထာင္စရိတ္ အကုန္အက်လည္း လြန္စြာ နည္းပါးၿပီး ေထာင္မွ ထြက္၍ ေနာက္ထပ္ ရာဇ၀တ္မႈ ျပဳျခင္း အလြန္နည္းေလသည္။
——————————————————————————————–

၁၉၄၆ ခုႏွစ္၊ ၅ လပိုင္းထုတ္ “ဇ၀န” ဂ်ာနယ္မွ ကူယူေဖာ္ျပအပ္ေသာ ဤေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈရျခင္းျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရးဟူသည္ စာရြက္ေပၚ၌ရွိေနျခင္းကို ေခၚသည္မဟုတ္။ လူစိတ္ရွိေသာ လူသား အခ်င္းခ်င္း ကိုယ္တိုင္ ဒိ႒ က်င့္သံုးရျခင္းသာလွ်င္ လူ႕အခြင့္အေရးအစစ္ျဖစ္ေၾကာင္း စာရႈသူမ်ား ရိပ္မိတန္ေလာက္ၿပီဟု ယံုၾကည္မိပါသည္။

သို႔အားေလ်ာ္စြာ ယခုကဲ့သို႔ တိုးတက္ယဥ္ေက်းလာေသာ ဂလိုဘယ္ေခတ္ႀကီး၌ လူ႕အခြင့္အေရး က်င့္သံုးေသာ ဗမာျပည္ေထာင္မ်ား ေပၚေပါက္ပါေစ ဟု ဆုေတာင္း အပ္ပါသတည္း။

ယမထာ

(၂၀၀၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ၊ ၁၀ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ
အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူ႕အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းအတည္ျပဳျခင္း ႏွစ္ (၆၀)ျပည့္ ႏွင့္
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၄ ရက္ေန႔တြင္ က်ေရာက္ေသာ ဗမာျပည္၏ (၆၁) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔မ်ားအတြက္ (၇၄) ႏွစ္ျပည့္ လူ႕အခြင့္အေရးေထာင္အေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ဆက္အပ္ပါသည္။)

——————————————————————-——————————

Family members of Myanmar prisoners wait in front of Insein Prison, north of Yangon (AFP PHOTO)

———————————————————————————————————-

 

>ေခတ္သစ္ သၾကၤန္စာ January 9, 2008

Filed under: MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC,OTHERS' WRITINGS,SATIRE — Nyo Gyi @ 10:38 am

>

(ကၽြန္ေတာ့္ Email ဆီကို သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးပို႔လိုက္တဲ့ “ေခတ္သစ္ သၾကၤန္စာ” ေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ -ညိဳႀကီး)

DOWNLOAD

သွ်ီ …သွ်ီ… ဤေန႔ဤရက္ကား မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းသည့္ ငါတုိ႔ လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ အခါသမယေပတည္း။

ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ လြတ္လပ္ေရး၏ အႏွစ္သာရကား ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္(သားငါးမပါ)၊ ဖေယာင္းတုိင္ (မီးပ်က္ေသာေၾကာင့္)၊ အခ်ဳပ္ကား၊ လက္ထိပ္၊ ေထာင္၀င္စာတုိ႔ ျဖစ္အံ့။ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ တုိက္ယူေပးမိေသာ သခင္ၾကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးကာလက လူမျဖစ္ေသးေသာ ယခု ယူနီေဖာင္း၀တ္ သတၱ၀ါအမ်ားက မိမိတုိ႔သာ လြတ္လပ္ေရး ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေဟာ လႊင့္ထုတ္ ေနၾကသည္ကုိ ၾကားရရွာအံ့။

ကန္ေတာ္ၾကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေနာင္လာေနာက္သားတုိ႔အား “ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးကို လက္နက္နဲ႔ေတာ့ ေယာင္လို႔မွ မတိုက္ေလနဲ႔။ တိုက္ေပးတဲ့ စစ္တပ္ကုိ တသက္လံုး ေက်းဇူးတင္လုိ႔မဆံုး ရွိခုိးေနရမယ္”ဟု လက္၀ါးကာျပတားျမစ္အံ့။

ဤရက္၀ယ္ ျမန္မာျပည္သား လူအမ်ားတုိ႔သည္ ထမင္းကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုေသာ အသီးအရြက္တုိ႔ျဖင့္ စားၾကအံ့။ ျမစိမ္းေရာင္ လႊမ္းေသာ ေျမ၌ ထမင္း၀ုိင္းသည္လည္း ျမစိမ္းေရာင္ အသြင္ေဆာင္အံ့။ အိမ္ရွင္မတုိ႔သည္
အိမ္ဦးနတ္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားအား သက္သတ္လြတ္ စားၾကရန္ ေဟာေျပာ စည္း႐ုံးအံ့။ သုိ႔မဟုတ္ပါကလည္း ေျခေလးေခ်ာင္းသား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ စည္းရံုးအံ့။

ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ငါးပုတ္သင္ႏွင့္ ေရသတၱ၀ါ အေသးအမႊား မွန္သမွ် ျမန္မာအိမ္ရွင္မတုိ႔ႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္အံ့။ (မွတ္ခ်က္ – ငါးခူ၊ ငါးက်ည္း၊ ငါးၾကင္း၊ ပုစြန္တုတ္ၾကီးမ်ား မပါ။) မဟာသၾကၤန္ မက်ေရာက္ေသးေသာ္လည္း သၾကၤန္စာပါ ၾကိဳေဟာရလွ်င္ ၾကက္တုိ႔၏ အဓိပတိကား ေစ်းသက္သာေသာ စီပီၾကက္၊ ေျခေလးေခ်ာင္းတုိ႔၏ အဓိပတိကား အဆီမ်ား အစားခံေသာ ၀က္၊ လူတုိ႔၏ အဓိပတိကား ဆန္သည္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံတုိ႔၏ အဓိပတိကား ကန္စြန္း၊ ထမင္း၀ုိင္း၏ အဓိပတိကား အခ်ိဳမႈန္႔ ျဖစ္အံ့။

ေရႊဆုိင္ရွင္၊ ရတနာဆုိင္၇ွင္၊ ဖက္ရွင္ အ၀တ္အစားဆုိင္ရွင္အမ်ားသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ၏ သမီးႏွင့္ ေျမးမ်ား မိမိတုိ႔ဆုိင္သုိ႔ မ်က္စိလည္ လမ္းမွား၍ လာေရာက္ အားမေပးရန္ ဆုေတာင္းၾကရလတၱံ႔။ လာအားေပးလွ်င္ တျပားမွ မေပးဘဲ ၾကိဳက္ရာ အကုန္မ,၍ ဆိုင္မွ ထြက္သြားၾကေၾကာင္း သတင္းၾကီးေသာေၾကာင့္တည္း။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေန႔မအားညမအား ရသမွ် အကုန္ခုိးျခင္း၊မ်ိဳျခင္း၊ ဆို႔ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အလုပ္မ်ားရွာအံ့။ ၀ါသနာပါလ်က္ ျပည့္တန္ဆာ မျဖစ္ရရွာသူတုိ႔သည္ ဗိုလ္ကေတာ္ျဖစ္ရန္ အားထုတ္အံ့။

ျမန္မာျပည္သား လူအမ်ားတုိ႔သည္ က်န္းမာေရး လုိက္စားအံ့။ ဘတ္စကားခ ေစ်းၾကီး၍ လမ္းေလွ်ာက္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္တည္း။ အုိလံပစ္ လမ္းေလွ်ာက္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာတုိ႔ ႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္လွ်င္ အထူး ဗိုလ္စြဲအံ့။

သြားပါမ်ား ခရီးေရာက္ဟူေသာ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းစကားကုိ ျမန္မာတုိ႔ အထူး လုိက္နာအံ့။ ျပည္ပခ်ည္းသာ ထြက္ဖုိ႔ စုိင္းျပင္းလတၱံ႔။ လူငယ္တုိ႔ ႏႈတ္ဖ်ား၀ယ္ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံမ်ား ၾကီးစုိးအံ့။ ပတ္စပုိ႔ မတတ္ႏုိင္သူတုိ႔ကား မေလးရွားသုိ႔ ေရေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္အံ့။ သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ကုန္းေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္အံ့။

ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား ေခတ္စားအံ့။ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ တရုတ္ စကားမ်ား သင္ၾကားလုိသူ ေပါအံ့။ ျမန္မာတုိ႔ မသင္ၾကားလုိေသာ တုိင္းျခား ဘာသာစကားမ်ားကား ဆုိမာလီ၊ ရ၀မ္ဒါ၊ လာအုိ စကားတုိ႔တည္း။

လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္သည့္ ၂၀၀၈ ႏွစ္ကာလ၀ယ္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာအား မည္သုိ႔မည္ပံု ဖြင့္ရေၾကာင္း၊ ခလုတ္မည္သုိ႔ ႏွိပ္ရေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားတက္၍ ေငြကုန္ခံ သင္ယူေနၾကသည္ကုိ အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႔ရွိရအံ့။ ဘီလ္ဂိတ္ သိေသာ္ ရင္က်ိဳးဖြယ္တည္း။

စားအုန္းဆီ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ အသည္းအဆီဖံုးျခင္း စသည္မ်ား တုိးပြားအံ့။ ဤကား တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ေက်းဇူးတည္း။ တပ္မေတာ္သည္ လပုိင္းအတြင္း ပ်က္ေသာ လမ္းမ်ားကုိ အံ့ဘနန္း တည္ေဆာက္အံ့။ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ လမ္းျပင္ရအံ့။ အေၾကာင္းမွာ သူတပါး ႏုိင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္ မွ တခါ ျပင္ရေသာ လမ္းမ်ားကုိ တပ္မေတာ္အစုိးရ ကယ္တင္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ျပင္ရေသာေၾကာင့္တည္း။

ျပည္သူတုိ႔သည္ ငါးပိရည္ တုိ႔စရာတုိ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္ဗိုလ္ၾကီးငယ္တုိ႔သည္ ၾကက္ေပါင္ကုိက္ ဘီယာက်ိဳက္၍လည္းေကာင္း လြတ္လပ္ေရး အရသာကုိ အသီးသီး ခံစားၾကကုန္အံ့။

ျပည္သူတုိ႔ ခံစားရမည့္ လြတ္လပ္ေရး၏ အရသာကား အခ်ိဳမႈန္႔ မ်ားအံ့။ သားငါးနည္းအံ့။ ဆန္ၾကမ္းအံ့။ လက္ဖက္ရည္ျဖစ္မူ ခ်က္ႏုိ႔ဆီလႊမ္းအံ့။ လြတ္လပ္ေရး ရသည္မွ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ျပည့္အပ္ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏြားႏွင့္ လယ္ထြန္ႏိငု ္ သည္အထိ ကမၻာကို ရင္ေဘာင္တန္းအံ့။

လွ်ပ္စစ္မီး တီထြင္ခဲ့သူ ေသာမတ္ အယ္ဒီဆင္ကုိ ျမန္မာတုိ႔ ေန႔စဥ္ ဂုဏ္ျပဳအံ့။ အယ္ဒီဆင္၏ ခ်က္ေၾကြ အေမရိကားတြင္ ၎ေမြးေန႔ေရာက္တုိင္းသာ နယူးေယာက္တျမိဳ႕လံုး ေခတၱ မီးအေမွာင္ခ်၍ ဂုဏ္ျပဳေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ညစဥ္၊ ရံခါ ညလံုးေပါက္ ဂုဏ္ျပဳအံ့။ အျမဲ မီးပ်က္ေနသျဖင့္ အယ္ဒီဆင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမဲ ဂုဏ္ျပဳခံရသူ ျဖစ္လတၱံ႕။

ဆုိမာလီ၊ ကင္ညာ၊ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ ဆြတ္ခူးထားအပ္ေသာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက လုယူဆြတ္ခူးမည့္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရအံ့။ ေဘာလံုးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာကုိ ႐ႈံးေသာ တပ္မေတာ္ အစုိးရသည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံဖလားကုိ ႏုိင္ငံအတြက္ ဆြတ္ခူးေပးႏုိင္ရန္ ၾကီးစြာ အားထုတ္လတၱံ႔။

x x x

အာဏာရွင္မ်ားကုိ အစြယ္႐ုိက္ခ်ိဳးျခင္း

Filename: Thingyan Sar -1-2008
Directory: E:\DEMOCRaCY\Letter
Template: C:\Documents and Settings\aungthu\application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: သွ်ီ
Author: aungthu
Creation Date: 1/8/2008 2:41 PM
Change Number: 1
Last Saved On: 1/8/2008 2:43 PM
Last Saved By: aungthu

 

ေခတ္သစ္ သၾကၤန္စာ

Filed under: MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC,OTHERS' WRITINGS — Nyo Gyi @ 10:38 am
(ကၽြန္ေတာ့္ Email ဆီကို သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးပို႔လိုက္တဲ့ “ေခတ္သစ္ သၾကၤန္စာ” ေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ -ညိဳႀကီး)

DOWNLOAD

သွ်ီ …သွ်ီ… ဤေန႔ဤရက္ကား မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းသည့္ ငါတုိ႔ လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ အခါသမယေပတည္း။

ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ လြတ္လပ္ေရး၏ အႏွစ္သာရကား ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္(သားငါးမပါ)၊ ဖေယာင္းတုိင္ (မီးပ်က္ေသာေၾကာင့္)၊ အခ်ဳပ္ကား၊ လက္ထိပ္၊ ေထာင္၀င္စာတုိ႔ ျဖစ္အံ့။ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ တုိက္ယူေပးမိေသာ သခင္ၾကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးကာလက လူမျဖစ္ေသးေသာ ယခု ယူနီေဖာင္း၀တ္ သတၱ၀ါအမ်ားက မိမိတုိ႔သာ လြတ္လပ္ေရး ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေဟာ လႊင့္ထုတ္ ေနၾကသည္ကုိ ၾကားရရွာအံ့။

ကန္ေတာ္ၾကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေနာင္လာေနာက္သားတုိ႔အား “ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးကို လက္နက္နဲ႔ေတာ့ ေယာင္လို႔မွ မတိုက္ေလနဲ႔။ တိုက္ေပးတဲ့ စစ္တပ္ကုိ တသက္လံုး ေက်းဇူးတင္လုိ႔မဆံုး ရွိခုိးေနရမယ္”ဟု လက္၀ါးကာျပတားျမစ္အံ့။

ဤရက္၀ယ္ ျမန္မာျပည္သား လူအမ်ားတုိ႔သည္ ထမင္းကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုေသာ အသီးအရြက္တုိ႔ျဖင့္ စားၾကအံ့။ ျမစိမ္းေရာင္ လႊမ္းေသာ ေျမ၌ ထမင္း၀ုိင္းသည္လည္း ျမစိမ္းေရာင္ အသြင္ေဆာင္အံ့။ အိမ္ရွင္မတုိ႔သည္
အိမ္ဦးနတ္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားအား သက္သတ္လြတ္ စားၾကရန္ ေဟာေျပာ စည္း႐ုံးအံ့။ သုိ႔မဟုတ္ပါကလည္း ေျခေလးေခ်ာင္းသား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ စည္းရံုးအံ့။

ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ငါးပုတ္သင္ႏွင့္ ေရသတၱ၀ါ အေသးအမႊား မွန္သမွ် ျမန္မာအိမ္ရွင္မတုိ႔ႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္အံ့။ (မွတ္ခ်က္ – ငါးခူ၊ ငါးက်ည္း၊ ငါးၾကင္း၊ ပုစြန္တုတ္ၾကီးမ်ား မပါ။) မဟာသၾကၤန္ မက်ေရာက္ေသးေသာ္လည္း သၾကၤန္စာပါ ၾကိဳေဟာရလွ်င္ ၾကက္တုိ႔၏ အဓိပတိကား ေစ်းသက္သာေသာ စီပီၾကက္၊ ေျခေလးေခ်ာင္းတုိ႔၏ အဓိပတိကား အဆီမ်ား အစားခံေသာ ၀က္၊ လူတုိ႔၏ အဓိပတိကား ဆန္သည္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံတုိ႔၏ အဓိပတိကား ကန္စြန္း၊ ထမင္း၀ုိင္း၏ အဓိပတိကား အခ်ိဳမႈန္႔ ျဖစ္အံ့။

ေရႊဆုိင္ရွင္၊ ရတနာဆုိင္၇ွင္၊ ဖက္ရွင္ အ၀တ္အစားဆုိင္ရွင္အမ်ားသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ၏ သမီးႏွင့္ ေျမးမ်ား မိမိတုိ႔ဆုိင္သုိ႔ မ်က္စိလည္ လမ္းမွား၍ လာေရာက္ အားမေပးရန္ ဆုေတာင္းၾကရလတၱံ႔။ လာအားေပးလွ်င္ တျပားမွ မေပးဘဲ ၾကိဳက္ရာ အကုန္မ,၍ ဆိုင္မွ ထြက္သြားၾကေၾကာင္း သတင္းၾကီးေသာေၾကာင့္တည္း။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေန႔မအားညမအား ရသမွ် အကုန္ခုိးျခင္း၊မ်ိဳျခင္း၊ ဆို႔ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အလုပ္မ်ားရွာအံ့။ ၀ါသနာပါလ်က္ ျပည့္တန္ဆာ မျဖစ္ရရွာသူတုိ႔သည္ ဗိုလ္ကေတာ္ျဖစ္ရန္ အားထုတ္အံ့။

ျမန္မာျပည္သား လူအမ်ားတုိ႔သည္ က်န္းမာေရး လုိက္စားအံ့။ ဘတ္စကားခ ေစ်းၾကီး၍ လမ္းေလွ်ာက္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္တည္း။ အုိလံပစ္ လမ္းေလွ်ာက္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာတုိ႔ ႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္လွ်င္ အထူး ဗိုလ္စြဲအံ့။

သြားပါမ်ား ခရီးေရာက္ဟူေသာ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းစကားကုိ ျမန္မာတုိ႔ အထူး လုိက္နာအံ့။ ျပည္ပခ်ည္းသာ ထြက္ဖုိ႔ စုိင္းျပင္းလတၱံ႔။ လူငယ္တုိ႔ ႏႈတ္ဖ်ား၀ယ္ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံမ်ား ၾကီးစုိးအံ့။ ပတ္စပုိ႔ မတတ္ႏုိင္သူတုိ႔ကား မေလးရွားသုိ႔ ေရေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္အံ့။ သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ကုန္းေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္အံ့။

ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား ေခတ္စားအံ့။ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ တရုတ္ စကားမ်ား သင္ၾကားလုိသူ ေပါအံ့။ ျမန္မာတုိ႔ မသင္ၾကားလုိေသာ တုိင္းျခား ဘာသာစကားမ်ားကား ဆုိမာလီ၊ ရ၀မ္ဒါ၊ လာအုိ စကားတုိ႔တည္း။

လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္သည့္ ၂၀၀၈ ႏွစ္ကာလ၀ယ္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာအား မည္သုိ႔မည္ပံု ဖြင့္ရေၾကာင္း၊ ခလုတ္မည္သုိ႔ ႏွိပ္ရေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားတက္၍ ေငြကုန္ခံ သင္ယူေနၾကသည္ကုိ အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႔ရွိရအံ့။ ဘီလ္ဂိတ္ သိေသာ္ ရင္က်ိဳးဖြယ္တည္း။

စားအုန္းဆီ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ အသည္းအဆီဖံုးျခင္း စသည္မ်ား တုိးပြားအံ့။ ဤကား တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ေက်းဇူးတည္း။ တပ္မေတာ္သည္ လပုိင္းအတြင္း ပ်က္ေသာ လမ္းမ်ားကုိ အံ့ဘနန္း တည္ေဆာက္အံ့။ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ လမ္းျပင္ရအံ့။ အေၾကာင္းမွာ သူတပါး ႏုိင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္ မွ တခါ ျပင္ရေသာ လမ္းမ်ားကုိ တပ္မေတာ္အစုိးရ ကယ္တင္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ျပင္ရေသာေၾကာင့္တည္း။

ျပည္သူတုိ႔သည္ ငါးပိရည္ တုိ႔စရာတုိ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္ဗိုလ္ၾကီးငယ္တုိ႔သည္ ၾကက္ေပါင္ကုိက္ ဘီယာက်ိဳက္၍လည္းေကာင္း လြတ္လပ္ေရး အရသာကုိ အသီးသီး ခံစားၾကကုန္အံ့။

ျပည္သူတုိ႔ ခံစားရမည့္ လြတ္လပ္ေရး၏ အရသာကား အခ်ိဳမႈန္႔ မ်ားအံ့။ သားငါးနည္းအံ့။ ဆန္ၾကမ္းအံ့။ လက္ဖက္ရည္ျဖစ္မူ ခ်က္ႏုိ႔ဆီလႊမ္းအံ့။ လြတ္လပ္ေရး ရသည္မွ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ျပည့္အပ္ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏြားႏွင့္ လယ္ထြန္ႏိငု ္ သည္အထိ ကမၻာကို ရင္ေဘာင္တန္းအံ့။

လွ်ပ္စစ္မီး တီထြင္ခဲ့သူ ေသာမတ္ အယ္ဒီဆင္ကုိ ျမန္မာတုိ႔ ေန႔စဥ္ ဂုဏ္ျပဳအံ့။ အယ္ဒီဆင္၏ ခ်က္ေၾကြ အေမရိကားတြင္ ၎ေမြးေန႔ေရာက္တုိင္းသာ နယူးေယာက္တျမိဳ႕လံုး ေခတၱ မီးအေမွာင္ခ်၍ ဂုဏ္ျပဳေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ညစဥ္၊ ရံခါ ညလံုးေပါက္ ဂုဏ္ျပဳအံ့။ အျမဲ မီးပ်က္ေနသျဖင့္ အယ္ဒီဆင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမဲ ဂုဏ္ျပဳခံရသူ ျဖစ္လတၱံ႕။

ဆုိမာလီ၊ ကင္ညာ၊ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ ဆြတ္ခူးထားအပ္ေသာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက လုယူဆြတ္ခူးမည့္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရအံ့။ ေဘာလံုးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာကုိ ႐ႈံးေသာ တပ္မေတာ္ အစုိးရသည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံဖလားကုိ ႏုိင္ငံအတြက္ ဆြတ္ခူးေပးႏုိင္ရန္ ၾကီးစြာ အားထုတ္လတၱံ႔။

x x x

အာဏာရွင္မ်ားကုိ အစြယ္႐ုိက္ခ်ိဳးျခင္း

Filename: Thingyan Sar -1-2008
Directory: E:\DEMOCRaCY\Letter
Template: C:\Documents and Settings\aungthu\application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: သွ်ီ
Author: aungthu
Creation Date: 1/8/2008 2:41 PM
Change Number: 1
Last Saved On: 1/8/2008 2:43 PM
Last Saved By: aungthu

 

ေခတ္သစ္ သၾကၤန္စာ

Filed under: MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC,OTHERS' WRITINGS,SATIRE — Nyo Gyi @ 10:38 am
(ကၽြန္ေတာ့္ Email ဆီကို သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ လက္ဆင့္ကမ္းေပးပို႔လိုက္တဲ့ “ေခတ္သစ္ သၾကၤန္စာ” ေလးကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ -ညိဳႀကီး)

DOWNLOAD

သွ်ီ …သွ်ီ… ဤေန႔ဤရက္ကား မဂၤလာအေပါင္း ခေညာင္းသည့္ ငါတုိ႔ လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ အခါသမယေပတည္း။

ႏွစ္ေျခာက္ဆယ္ျပည့္ လြတ္လပ္ေရး၏ အႏွစ္သာရကား ကန္စြန္းရြက္၊ ခ်ဥ္ေပါင္ရြက္(သားငါးမပါ)၊ ဖေယာင္းတုိင္ (မီးပ်က္ေသာေၾကာင့္)၊ အခ်ဳပ္ကား၊ လက္ထိပ္၊ ေထာင္၀င္စာတုိ႔ ျဖစ္အံ့။ လြတ္လပ္ေရး ရေအာင္ တုိက္ယူေပးမိေသာ သခင္ၾကီးမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေရးကာလက လူမျဖစ္ေသးေသာ ယခု ယူနီေဖာင္း၀တ္ သတၱ၀ါအမ်ားက မိမိတုိ႔သာ လြတ္လပ္ေရး ေက်းဇူးရွင္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာေဟာ လႊင့္ထုတ္ ေနၾကသည္ကုိ ၾကားရရွာအံ့။

ကန္ေတာ္ၾကီးတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ ေနာင္လာေနာက္သားတုိ႔အား “ဒုတိယလြတ္လပ္ေရးကို လက္နက္နဲ႔ေတာ့ ေယာင္လို႔မွ မတိုက္ေလနဲ႔။ တိုက္ေပးတဲ့ စစ္တပ္ကုိ တသက္လံုး ေက်းဇူးတင္လုိ႔မဆံုး ရွိခုိးေနရမယ္”ဟု လက္၀ါးကာျပတားျမစ္အံ့။

ဤရက္၀ယ္ ျမန္မာျပည္သား လူအမ်ားတုိ႔သည္ ထမင္းကုိ အမ်ိဳးမ်ိဳး အဖံုဖံုေသာ အသီးအရြက္တုိ႔ျဖင့္ စားၾကအံ့။ ျမစိမ္းေရာင္ လႊမ္းေသာ ေျမ၌ ထမင္း၀ုိင္းသည္လည္း ျမစိမ္းေရာင္ အသြင္ေဆာင္အံ့။ အိမ္ရွင္မတုိ႔သည္
အိမ္ဦးနတ္ႏွင့္ သားသမီးမ်ားအား သက္သတ္လြတ္ စားၾကရန္ ေဟာေျပာ စည္း႐ုံးအံ့။ သုိ႔မဟုတ္ပါကလည္း ေျခေလးေခ်ာင္းသား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ စည္းရံုးအံ့။

ငါးျမစ္ခ်င္း၊ ငါးပုတ္သင္ႏွင့္ ေရသတၱ၀ါ အေသးအမႊား မွန္သမွ် ျမန္မာအိမ္ရွင္မတုိ႔ႏွင့္ ကၽြမ္း၀င္အံ့။ (မွတ္ခ်က္ – ငါးခူ၊ ငါးက်ည္း၊ ငါးၾကင္း၊ ပုစြန္တုတ္ၾကီးမ်ား မပါ။) မဟာသၾကၤန္ မက်ေရာက္ေသးေသာ္လည္း သၾကၤန္စာပါ ၾကိဳေဟာရလွ်င္ ၾကက္တုိ႔၏ အဓိပတိကား ေစ်းသက္သာေသာ စီပီၾကက္၊ ေျခေလးေခ်ာင္းတုိ႔၏ အဓိပတိကား အဆီမ်ား အစားခံေသာ ၀က္၊ လူတုိ႔၏ အဓိပတိကား ဆန္သည္၊ ေကာက္ပဲသီးႏွံတုိ႔၏ အဓိပတိကား ကန္စြန္း၊ ထမင္း၀ုိင္း၏ အဓိပတိကား အခ်ိဳမႈန္႔ ျဖစ္အံ့။

ေရႊဆုိင္ရွင္၊ ရတနာဆုိင္၇ွင္၊ ဖက္ရွင္ အ၀တ္အစားဆုိင္ရွင္အမ်ားသည္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး သန္းေရႊ၏ သမီးႏွင့္ ေျမးမ်ား မိမိတုိ႔ဆုိင္သုိ႔ မ်က္စိလည္ လမ္းမွား၍ လာေရာက္ အားမေပးရန္ ဆုေတာင္းၾကရလတၱံ႔။ လာအားေပးလွ်င္ တျပားမွ မေပးဘဲ ၾကိဳက္ရာ အကုန္မ,၍ ဆိုင္မွ ထြက္သြားၾကေၾကာင္း သတင္းၾကီးေသာေၾကာင့္တည္း။

တပ္မေတာ္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ေန႔မအားညမအား ရသမွ် အကုန္ခုိးျခင္း၊မ်ိဳျခင္း၊ ဆို႔ျခင္းတုိ႔ျဖင့္ အလုပ္မ်ားရွာအံ့။ ၀ါသနာပါလ်က္ ျပည့္တန္ဆာ မျဖစ္ရရွာသူတုိ႔သည္ ဗိုလ္ကေတာ္ျဖစ္ရန္ အားထုတ္အံ့။

ျမန္မာျပည္သား လူအမ်ားတုိ႔သည္ က်န္းမာေရး လုိက္စားအံ့။ ဘတ္စကားခ ေစ်းၾကီး၍ လမ္းေလွ်ာက္ၾကကုန္ေသာေၾကာင့္တည္း။ အုိလံပစ္ လမ္းေလွ်ာက္ျပိဳင္ပြဲတြင္ ျမန္မာတုိ႔ ႏုိင္ငံႏွင့္ခ်ီ၍ ပါ၀င္ယွဥ္ျပိဳင္လွ်င္ အထူး ဗိုလ္စြဲအံ့။

သြားပါမ်ား ခရီးေရာက္ဟူေသာ ေမာင္ေပါက္က်ိဳင္းစကားကုိ ျမန္မာတုိ႔ အထူး လုိက္နာအံ့။ ျပည္ပခ်ည္းသာ ထြက္ဖုိ႔ စုိင္းျပင္းလတၱံ႔။ လူငယ္တုိ႔ ႏႈတ္ဖ်ား၀ယ္ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ မေလးရွား၊ စင္ကာပူ ႏုိင္ငံမ်ား ၾကီးစုိးအံ့။ ပတ္စပုိ႔ မတတ္ႏုိင္သူတုိ႔ကား မေလးရွားသုိ႔ ေရေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္အံ့။ သုိ႔မဟုတ္ ထုိင္းႏုိင္ငံသုိ႔ ကုန္းေၾကာင္းမွ ခ်ီတက္အံ့။

ဘာသာစကား သင္တန္းမ်ား ေခတ္စားအံ့။ အဂၤလိပ္၊ ဂ်ပန္၊ ကုိရီးယား၊ မေလးရွား၊ ထုိင္း၊ တရုတ္ စကားမ်ား သင္ၾကားလုိသူ ေပါအံ့။ ျမန္မာတုိ႔ မသင္ၾကားလုိေသာ တုိင္းျခား ဘာသာစကားမ်ားကား ဆုိမာလီ၊ ရ၀မ္ဒါ၊ လာအုိ စကားတုိ႔တည္း။

လြတ္လပ္ေရး ႏွစ္ ၆၀ ျပည့္သည့္ ၂၀၀၈ ႏွစ္ကာလ၀ယ္ ျမန္မာတုိ႔သည္ ကြန္ပ်ဴတာအား မည္သုိ႔မည္ပံု ဖြင့္ရေၾကာင္း၊ ခလုတ္မည္သုိ႔ ႏွိပ္ရေၾကာင္း သင္တန္းမ်ားတက္၍ ေငြကုန္ခံ သင္ယူေနၾကသည္ကုိ အံ့ၾသဖြယ္ ေတြ႔ရွိရအံ့။ ဘီလ္ဂိတ္ သိေသာ္ ရင္က်ိဳးဖြယ္တည္း။

စားအုန္းဆီ ေက်းဇူးေၾကာင့္ ေသြးတုိးေရာဂါ၊ ႏွလံုးေရာဂါ၊ အသည္းအဆီဖံုးျခင္း စသည္မ်ား တုိးပြားအံ့။ ဤကား တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ ေက်းဇူးတည္း။ တပ္မေတာ္သည္ လပုိင္းအတြင္း ပ်က္ေသာ လမ္းမ်ားကုိ အံ့ဘနန္း တည္ေဆာက္အံ့။ တပ္မေတာ္အစုိးရ လက္ထက္တြင္ ႏွစ္စဥ္ လမ္းျပင္ရအံ့။ အေၾကာင္းမွာ သူတပါး ႏုိင္ငံတြင္ ၁၀ ႏွစ္ မွ တခါ ျပင္ရေသာ လမ္းမ်ားကုိ တပ္မေတာ္အစုိးရ ကယ္တင္ထားေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ ျပင္ရေသာေၾကာင့္တည္း။

ျပည္သူတုိ႔သည္ ငါးပိရည္ တုိ႔စရာတုိ႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္ဗိုလ္ၾကီးငယ္တုိ႔သည္ ၾကက္ေပါင္ကုိက္ ဘီယာက်ိဳက္၍လည္းေကာင္း လြတ္လပ္ေရး အရသာကုိ အသီးသီး ခံစားၾကကုန္အံ့။

ျပည္သူတုိ႔ ခံစားရမည့္ လြတ္လပ္ေရး၏ အရသာကား အခ်ိဳမႈန္႔ မ်ားအံ့။ သားငါးနည္းအံ့။ ဆန္ၾကမ္းအံ့။ လက္ဖက္ရည္ျဖစ္မူ ခ်က္ႏုိ႔ဆီလႊမ္းအံ့။ လြတ္လပ္ေရး ရသည္မွ ႏွစ္ေပါင္းေျခာက္ဆယ္ ျပည့္အပ္ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ႏြားႏွင့္ လယ္ထြန္ႏိငု ္ သည္အထိ ကမၻာကို ရင္ေဘာင္တန္းအံ့။

လွ်ပ္စစ္မီး တီထြင္ခဲ့သူ ေသာမတ္ အယ္ဒီဆင္ကုိ ျမန္မာတုိ႔ ေန႔စဥ္ ဂုဏ္ျပဳအံ့။ အယ္ဒီဆင္၏ ခ်က္ေၾကြ အေမရိကားတြင္ ၎ေမြးေန႔ေရာက္တုိင္းသာ နယူးေယာက္တျမိဳ႕လံုး ေခတၱ မီးအေမွာင္ခ်၍ ဂုဏ္ျပဳေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ညစဥ္၊ ရံခါ ညလံုးေပါက္ ဂုဏ္ျပဳအံ့။ အျမဲ မီးပ်က္ေနသျဖင့္ အယ္ဒီဆင္သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျမဲ ဂုဏ္ျပဳခံရသူ ျဖစ္လတၱံ႕။

ဆုိမာလီ၊ ကင္ညာ၊ ဇင္ဘာေဘြ ႏုိင္ငံတုိ႔သည္ ၎တုိ႔ ဆြတ္ခူးထားအပ္ေသာ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံအျဖစ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံက လုယူဆြတ္ခူးမည့္ေဘးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရအံ့။ ေဘာလံုးပြဲတြင္ ႏုိင္ငံတကာကုိ ႐ႈံးေသာ တပ္မေတာ္ အစုိးရသည္ ကမၻာ့အဆင္းရဲဆံုး ႏုိင္ငံဖလားကုိ ႏုိင္ငံအတြက္ ဆြတ္ခူးေပးႏုိင္ရန္ ၾကီးစြာ အားထုတ္လတၱံ႔။

x x x

အာဏာရွင္မ်ားကုိ အစြယ္႐ုိက္ခ်ိဳးျခင္း

Filename: Thingyan Sar -1-2008
Directory: E:\DEMOCRaCY\Letter
Template: C:\Documents and Settings\aungthu\application Data\Microsoft\Templates\Normal.dot
Title: သွ်ီ
Author: aungthu
Creation Date: 1/8/2008 2:41 PM
Change Number: 1
Last Saved On: 1/8/2008 2:43 PM
Last Saved By: aungthu

 

MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC January 6, 2008

Filed under: GENERAL AUNG SAN,MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC — Nyo Gyi @ 5:54 pm
(နယ္ခ်ဲ႕မ်ားလက္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာအပ္ေသာ “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”ႀကီးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ယခုေခတ္ ျမန္မာျပည္စစ္အဆိုးရ လုပ္ကိုင္က်င့္ႀကံေနပံုမ်ားမွာ “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနပံုကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ားကို ယခုေခတ္ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ားအတိုင္း ျပဳျပင္ထားပါသည္။
– ညိဳႀကီး)

(ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့ဂ္မွ ပံုရယူပါသည္)

“ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”

ေအာင္ေစသတည္း…။

၁။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလ္လျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္ (အဂၤလိပ္ သကၠရာဇ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ေကာင္းျမတ္သန္႔စင္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခါ၌ ဤ ငါတို႔ ျမန္မာျပည္သည္ လံုး၀လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၿပီ…။

၂။ ဤငါတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ လိုရာမက ျပည့္စံုလွ၍ ဘူမိနက္သန္မွန္ေသာ ေျမထူးေျမျမတ္လည္း ျဖစ္၏။ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ တရားထူးတရားျမတ္တို႔တည္ရာ ေျမေကာင္းေျမျမတ္မြန္လည္း မွန္၏။ ေျမတြင္းေျမျပင္ အထူးထူးေသာ ရတနာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္ သတၱ၀ါျမတ္အေပါင္းတို႔ ဆြတ္ယူစားသံုး ကမၻာဆံုးေသာ္လည္း သံုးမကုန္ႏိုင္ေသာ ပေဒသာအစစ္ အႏွစ္သာရျပည့္စံုေသာ ေျမလည္းျဖစ္၏။ ဘူမိနက္သန္ မွန္လွထူးခၽြန္ ဤေျမမြန္ေျမျမတ္၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္ စသည္ျဖင့္ တစ္ေသြးတစ္သားတစ္မိဖြားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ငါတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ သခ်ၤာပြားတက္ ေရတြက္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ရာေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီမွစ၍ တညီတညြတ္ တစုတရံုး လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ တည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ တေကာင္းသေရေခတၱရာ ပုဂံ ျမင္စိုင္း စစ္ကိုင္း ပင္းယ အင္း၀ ကုန္းေဘာင္ ထိုေနာင္ မႏၱေလး အထိ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေနေရာင္လ၀ါတဲ့ပမာသို႔ တျဖာျဖာ တ၀င္း၀င္း ကမၻာခ်ဥ္းေအာင္ ထြန္းလင္းခဲ့ေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ကမၻာ့တန္ဆာ ကာလအသေခ်ၤ တည္ေနအပ္ေသာ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတို႔ပင္ ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ ဖံုးအုပ္၍ ခဏေခတၱ အရွိန္အ၀ါ ညိႈးေလွ်ာ္ႏြမ္းလ် မထြန္းမပ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ငါတို႔လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာက ဥေရာပတိုက္မွ ထြက္ေပၚလာ၍ တစ္ကမၻာလံုးကို ရစ္ပတ္ ဖုံးအုပ္ခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒႀကီးႏွင့္ မေရွာင္မကြင္းသာ ႀကိဳက္ႀကံဳ ေတြ႔ဆံုမိ၍ ပထမအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္၌ မႏၱေလး ရတနာပံု သံုးႀကိမ္သံုးတန္ ခ်အပ္ရျခင္းျဖင့္ ဤေျမထူးျမတ္၌ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ ေစာင့္ထိန္း၍ လာခဲ့ၾကေသာ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ငါတို႔လက္မွလြတ္၍ လက္ေအာက္ခံဘ၀သို႔ လံုး၀ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတို႔ကို ဆီးႏွင္း ျမဴတိမ္တို႔သည္ မည္သို႔ပင္ ဖံုးလႊမ္းေစကာမူ ေနလတို႔၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရဲကာ ေခတၱမွ်ႏွင့္ပင္ လြင့္စင္ကြယ္ေပ်ာက္၍ ေန၀ါ လေရာင္သည္ ပကတိ အသေရကို ျပန္၍ ေဆာင္ႏိုင္ေလသကဲ့သို႔ ငါတို႔အေပၚ၌ လႊမ္းဖံုးအပ္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒသည္ ငါတို႔၏ ကမၻာရွည္ျမင့္ ရင့္မာလွေသာ လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓာတ္၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရကား ေျခာက္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ တစ္လႏွင့္ တစ္ရက္ေသာ အခုိက္အတန္႔ကေလးမွာပင္ အလိုအေလ်ာက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရသျဖင့္ ဤေန႔ဤအခါမွစ၍ ငါတို႔သည္ အသူရိန္ခံတြင္းမွ ရွင္းရွင္းႀကီး လြတ္ေျမာက္အပ္ေသာ လျပည့္၀န္းပမာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ခ်မ္းေျမ့သာယာစြာျဖင့္ လံုး၀လြတ္လပ္ေသာ ဘ၀ထူးဘ၀ျမတ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ…။

၃။ ယခု ငါတို႔ရရွိအပ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေရတြင္ ရုပ္ေရး ျမေသြးေကာင္းကင္ တိမ္တင္သကဲ့သို႔ေသာ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္ပါ။ ငါတို႔အား လြတ္လပ္ေရးလမ္းစဥ္သို႔ ညႊန္လည္းညႊန္ျပ လမ္းစရွာၾကံ အျမန္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေပေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အ၀၀ေသာ ေခါင္းေဆာင္မွဴးတို႔၏ မဆုပ္မနစ္ေသာ လံု႔လ မေလွ်ာ့ေသာ ၀ီရိယ ဆီမီးတန္ေဆာင္တို႔ကဲ့သို႔ ထြန္းပအပ္ေသာ ဥာဏ္မ်က္စိ ၀ရဇိန္သြားကဲ့သို႔ စူးရွေသာ သတၱိတို႔ေၾကာင့္ အဟံမမ သံပႀကံဳး၀ါး အျခားအျခား လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတို႔ႏွင့္ တန္းတူ ျမဴတစ္ျခမ္းမွ် မေလွ်ာ့မလို ထိုထိုဆိုေသာ တန္ခိုးရွိန္၀ါ ေတဇာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အခ်ဳပ္အျခာတည္းဟူေသာ အာဏာထူးအာဏာျမတ္ ငါတို႔လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ…။

၄။ ငါတို႔သည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို မလိုလား…။ ေက်ာသားရင္သား သူကားငါကား ခြဲျခားျခင္းကို အလိုမရွိ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းသီတာ သမုဒၵရာေတာင္တန္းတို႔ျဖင့္ ကမၻာ့ဓမၼတာ သဘာ၀အပိုင္းအျခား ထင္ရွားစြာ သတ္မွတ္အပ္ေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီမွစ၍ ယခုထက္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု သမုတ္အပ္သူ တိုင္းရင္းသားအေပါင္းတို႔ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေနထိုင္ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွန္းကို တစ္ေသြးတစ္သားတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး၊ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး၊ အလိုအေလ်ာက္ သဘာ၀အေထာက္အပံ့ျဖင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚအပ္ေသာ ေစတနာတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး ဤအက်ိဳး(၃)ပါးႏွင့္ ကမၻာဆံုးတိုင္ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေအာင္ ရစ္ပါတ္ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ…။

၅။ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တဖြဲ႕တသင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ပုဂၢလိကအပိုင္ ပစၥည္းမဟုတ္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ခ်ဳပ္ကိုင္အႏိုင္သိမ္းယူ အက်ိဳးခံစားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္။ အတိတ္ကာလက၄င္း ယခု မ်က္ေမွာက္တြင္၄င္း ေနင္လာလတၱံ႕ေသာ အနာဂါတ္ကာလ၌၄င္း ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ႀကီးငယ္ေ၀းနီး က်ားမ မျခား သစၥာေတာ္ခံ ႏိုင္ငံသားဟူသေရြ႕တို႔ အေမြအႏွစ္အပိုင္ပစၥည္း က်ိဳးခံစားရသည္ ဟူေသာ လူ႕ဘာသာ လူ႕တရားႏွင့္အညီ ကမၻာဦးကာလ လူအေပါင္းတို႔၏ ပထမစည္းရံုးမႈ၌ လူအေပါင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ လူအ၀ွမ္းတို႔၏ အက်ိဳးကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမွာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြမ္းမၿပီ ပကတိ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ၀ါဒႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ရွား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ တူညီေသာတရား တူညီေသာ အခြင့္အေရး တူညီေသာအဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ကမၻာအရွည္ တည္စိမ့္ေသာငွာ လူအေပါင္းတို႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ…။

၆။ သိၾကကုန္ေလာ့…ယေန႔ မဂၤလာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီ…။ ငါတို႔လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သစၥာကို ကမၻာဆံုးတိုင္ မယိမ္းမယိုင္ တည္ေဆာက္မည္….။ ငါတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမၻာ့လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအေပါင္းတို႔ တရားသျဖင့္ က်င့္ေဆာင္အပ္ေသာ က်င့္၀တ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ က်င့္ေဆာင္ပါမည္။ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ႏွင့္အညီ တစ္ပါးသူတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတို႔ေလးစားေစာင့္စည္းမည္…။ ငါတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကဲ့သို႔ လိုလားသူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္…။ ဤငါတို႔ ေၾကျငာခ်က္ကို တစ္ကမၻာလံုး တစ္ေယာက္မက်န္ ၾကားသိေစသတည္း…။ ။

 

>MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC

Filed under: GENERAL AUNG SAN,MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC — Nyo Gyi @ 5:54 pm

>

(နယ္ခ်ဲ႕မ်ားလက္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာအပ္ေသာ “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”ႀကီးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ယခုေခတ္ ျမန္မာျပည္စစ္အဆိုးရ လုပ္ကိုင္က်င့္ႀကံေနပံုမ်ားမွာ “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနပံုကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ားကို ယခုေခတ္ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ားအတိုင္း ျပဳျပင္ထားပါသည္။
– ညိဳႀကီး)

(ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့ဂ္မွ ပံုရယူပါသည္)

“ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”

ေအာင္ေစသတည္း…။

၁။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလ္လျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္ (အဂၤလိပ္ သကၠရာဇ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ေကာင္းျမတ္သန္႔စင္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခါ၌ ဤ ငါတို႔ ျမန္မာျပည္သည္ လံုး၀လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၿပီ…။

၂။ ဤငါတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ လိုရာမက ျပည့္စံုလွ၍ ဘူမိနက္သန္မွန္ေသာ ေျမထူးေျမျမတ္လည္း ျဖစ္၏။ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ တရားထူးတရားျမတ္တို႔တည္ရာ ေျမေကာင္းေျမျမတ္မြန္လည္း မွန္၏။ ေျမတြင္းေျမျပင္ အထူးထူးေသာ ရတနာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္ သတၱ၀ါျမတ္အေပါင္းတို႔ ဆြတ္ယူစားသံုး ကမၻာဆံုးေသာ္လည္း သံုးမကုန္ႏိုင္ေသာ ပေဒသာအစစ္ အႏွစ္သာရျပည့္စံုေသာ ေျမလည္းျဖစ္၏။ ဘူမိနက္သန္ မွန္လွထူးခၽြန္ ဤေျမမြန္ေျမျမတ္၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္ စသည္ျဖင့္ တစ္ေသြးတစ္သားတစ္မိဖြားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ငါတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ သခ်ၤာပြားတက္ ေရတြက္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ရာေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီမွစ၍ တညီတညြတ္ တစုတရံုး လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ တည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ တေကာင္းသေရေခတၱရာ ပုဂံ ျမင္စိုင္း စစ္ကိုင္း ပင္းယ အင္း၀ ကုန္းေဘာင္ ထိုေနာင္ မႏၱေလး အထိ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေနေရာင္လ၀ါတဲ့ပမာသို႔ တျဖာျဖာ တ၀င္း၀င္း ကမၻာခ်ဥ္းေအာင္ ထြန္းလင္းခဲ့ေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ကမၻာ့တန္ဆာ ကာလအသေခ်ၤ တည္ေနအပ္ေသာ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတို႔ပင္ ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ ဖံုးအုပ္၍ ခဏေခတၱ အရွိန္အ၀ါ ညိႈးေလွ်ာ္ႏြမ္းလ် မထြန္းမပ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ငါတို႔လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာက ဥေရာပတိုက္မွ ထြက္ေပၚလာ၍ တစ္ကမၻာလံုးကို ရစ္ပတ္ ဖုံးအုပ္ခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒႀကီးႏွင့္ မေရွာင္မကြင္းသာ ႀကိဳက္ႀကံဳ ေတြ႔ဆံုမိ၍ ပထမအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္၌ မႏၱေလး ရတနာပံု သံုးႀကိမ္သံုးတန္ ခ်အပ္ရျခင္းျဖင့္ ဤေျမထူးျမတ္၌ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ ေစာင့္ထိန္း၍ လာခဲ့ၾကေသာ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ငါတို႔လက္မွလြတ္၍ လက္ေအာက္ခံဘ၀သို႔ လံုး၀ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတို႔ကို ဆီးႏွင္း ျမဴတိမ္တို႔သည္ မည္သို႔ပင္ ဖံုးလႊမ္းေစကာမူ ေနလတို႔၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရဲကာ ေခတၱမွ်ႏွင့္ပင္ လြင့္စင္ကြယ္ေပ်ာက္၍ ေန၀ါ လေရာင္သည္ ပကတိ အသေရကို ျပန္၍ ေဆာင္ႏိုင္ေလသကဲ့သို႔ ငါတို႔အေပၚ၌ လႊမ္းဖံုးအပ္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒသည္ ငါတို႔၏ ကမၻာရွည္ျမင့္ ရင့္မာလွေသာ လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓာတ္၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရကား ေျခာက္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ တစ္လႏွင့္ တစ္ရက္ေသာ အခုိက္အတန္႔ကေလးမွာပင္ အလိုအေလ်ာက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရသျဖင့္ ဤေန႔ဤအခါမွစ၍ ငါတို႔သည္ အသူရိန္ခံတြင္းမွ ရွင္းရွင္းႀကီး လြတ္ေျမာက္အပ္ေသာ လျပည့္၀န္းပမာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ခ်မ္းေျမ့သာယာစြာျဖင့္ လံုး၀လြတ္လပ္ေသာ ဘ၀ထူးဘ၀ျမတ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ…။

၃။ ယခု ငါတို႔ရရွိအပ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေရတြင္ ရုပ္ေရး ျမေသြးေကာင္းကင္ တိမ္တင္သကဲ့သို႔ေသာ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္ပါ။ ငါတို႔အား လြတ္လပ္ေရးလမ္းစဥ္သို႔ ညႊန္လည္းညႊန္ျပ လမ္းစရွာၾကံ အျမန္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေပေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အ၀၀ေသာ ေခါင္းေဆာင္မွဴးတို႔၏ မဆုပ္မနစ္ေသာ လံု႔လ မေလွ်ာ့ေသာ ၀ီရိယ ဆီမီးတန္ေဆာင္တို႔ကဲ့သို႔ ထြန္းပအပ္ေသာ ဥာဏ္မ်က္စိ ၀ရဇိန္သြားကဲ့သို႔ စူးရွေသာ သတၱိတို႔ေၾကာင့္ အဟံမမ သံပႀကံဳး၀ါး အျခားအျခား လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတို႔ႏွင့္ တန္းတူ ျမဴတစ္ျခမ္းမွ် မေလွ်ာ့မလို ထိုထိုဆိုေသာ တန္ခိုးရွိန္၀ါ ေတဇာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အခ်ဳပ္အျခာတည္းဟူေသာ အာဏာထူးအာဏာျမတ္ ငါတို႔လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ…။

၄။ ငါတို႔သည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို မလိုလား…။ ေက်ာသားရင္သား သူကားငါကား ခြဲျခားျခင္းကို အလိုမရွိ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းသီတာ သမုဒၵရာေတာင္တန္းတို႔ျဖင့္ ကမၻာ့ဓမၼတာ သဘာ၀အပိုင္းအျခား ထင္ရွားစြာ သတ္မွတ္အပ္ေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီမွစ၍ ယခုထက္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု သမုတ္အပ္သူ တိုင္းရင္းသားအေပါင္းတို႔ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေနထိုင္ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွန္းကို တစ္ေသြးတစ္သားတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး၊ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး၊ အလိုအေလ်ာက္ သဘာ၀အေထာက္အပံ့ျဖင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚအပ္ေသာ ေစတနာတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး ဤအက်ိဳး(၃)ပါးႏွင့္ ကမၻာဆံုးတိုင္ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေအာင္ ရစ္ပါတ္ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ…။

၅။ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တဖြဲ႕တသင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ပုဂၢလိကအပိုင္ ပစၥည္းမဟုတ္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ခ်ဳပ္ကိုင္အႏိုင္သိမ္းယူ အက်ိဳးခံစားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္။ အတိတ္ကာလက၄င္း ယခု မ်က္ေမွာက္တြင္၄င္း ေနင္လာလတၱံ႕ေသာ အနာဂါတ္ကာလ၌၄င္း ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ႀကီးငယ္ေ၀းနီး က်ားမ မျခား သစၥာေတာ္ခံ ႏိုင္ငံသားဟူသေရြ႕တို႔ အေမြအႏွစ္အပိုင္ပစၥည္း က်ိဳးခံစားရသည္ ဟူေသာ လူ႕ဘာသာ လူ႕တရားႏွင့္အညီ ကမၻာဦးကာလ လူအေပါင္းတို႔၏ ပထမစည္းရံုးမႈ၌ လူအေပါင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ လူအ၀ွမ္းတို႔၏ အက်ိဳးကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမွာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြမ္းမၿပီ ပကတိ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ၀ါဒႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ရွား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ တူညီေသာတရား တူညီေသာ အခြင့္အေရး တူညီေသာအဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ကမၻာအရွည္ တည္စိမ့္ေသာငွာ လူအေပါင္းတို႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ…။

၆။ သိၾကကုန္ေလာ့…ယေန႔ မဂၤလာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီ…။ ငါတို႔လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သစၥာကို ကမၻာဆံုးတိုင္ မယိမ္းမယိုင္ တည္ေဆာက္မည္….။ ငါတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမၻာ့လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအေပါင္းတို႔ တရားသျဖင့္ က်င့္ေဆာင္အပ္ေသာ က်င့္၀တ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ က်င့္ေဆာင္ပါမည္။ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ႏွင့္အညီ တစ္ပါးသူတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတို႔ေလးစားေစာင့္စည္းမည္…။ ငါတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကဲ့သို႔ လိုလားသူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္…။ ဤငါတို႔ ေၾကျငာခ်က္ကို တစ္ကမၻာလံုး တစ္ေယာက္မက်န္ ၾကားသိေစသတည္း…။ ။

 

MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC

Filed under: GENERAL AUNG SAN,MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC — Nyo Gyi @ 5:54 pm
(နယ္ခ်ဲ႕မ်ားလက္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာအပ္ေသာ “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”ႀကီးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ယခုေခတ္ ျမန္မာျပည္စစ္အဆိုးရ လုပ္ကိုင္က်င့္ႀကံေနပံုမ်ားမွာ “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနပံုကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ားကို ယခုေခတ္ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ားအတိုင္း ျပဳျပင္ထားပါသည္။
– ညိဳႀကီး)

(ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့ဂ္မွ ပံုရယူပါသည္)

“ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”

ေအာင္ေစသတည္း…။

၁။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလ္လျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္ (အဂၤလိပ္ သကၠရာဇ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ေကာင္းျမတ္သန္႔စင္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခါ၌ ဤ ငါတို႔ ျမန္မာျပည္သည္ လံုး၀လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၿပီ…။

၂။ ဤငါတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ လိုရာမက ျပည့္စံုလွ၍ ဘူမိနက္သန္မွန္ေသာ ေျမထူးေျမျမတ္လည္း ျဖစ္၏။ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ တရားထူးတရားျမတ္တို႔တည္ရာ ေျမေကာင္းေျမျမတ္မြန္လည္း မွန္၏။ ေျမတြင္းေျမျပင္ အထူးထူးေသာ ရတနာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္ သတၱ၀ါျမတ္အေပါင္းတို႔ ဆြတ္ယူစားသံုး ကမၻာဆံုးေသာ္လည္း သံုးမကုန္ႏိုင္ေသာ ပေဒသာအစစ္ အႏွစ္သာရျပည့္စံုေသာ ေျမလည္းျဖစ္၏။ ဘူမိနက္သန္ မွန္လွထူးခၽြန္ ဤေျမမြန္ေျမျမတ္၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္ စသည္ျဖင့္ တစ္ေသြးတစ္သားတစ္မိဖြားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ငါတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ သခ်ၤာပြားတက္ ေရတြက္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ရာေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီမွစ၍ တညီတညြတ္ တစုတရံုး လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ တည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ တေကာင္းသေရေခတၱရာ ပုဂံ ျမင္စိုင္း စစ္ကိုင္း ပင္းယ အင္း၀ ကုန္းေဘာင္ ထိုေနာင္ မႏၱေလး အထိ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေနေရာင္လ၀ါတဲ့ပမာသို႔ တျဖာျဖာ တ၀င္း၀င္း ကမၻာခ်ဥ္းေအာင္ ထြန္းလင္းခဲ့ေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ကမၻာ့တန္ဆာ ကာလအသေခ်ၤ တည္ေနအပ္ေသာ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတို႔ပင္ ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ ဖံုးအုပ္၍ ခဏေခတၱ အရွိန္အ၀ါ ညိႈးေလွ်ာ္ႏြမ္းလ် မထြန္းမပ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ငါတို႔လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာက ဥေရာပတိုက္မွ ထြက္ေပၚလာ၍ တစ္ကမၻာလံုးကို ရစ္ပတ္ ဖုံးအုပ္ခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒႀကီးႏွင့္ မေရွာင္မကြင္းသာ ႀကိဳက္ႀကံဳ ေတြ႔ဆံုမိ၍ ပထမအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္၌ မႏၱေလး ရတနာပံု သံုးႀကိမ္သံုးတန္ ခ်အပ္ရျခင္းျဖင့္ ဤေျမထူးျမတ္၌ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ ေစာင့္ထိန္း၍ လာခဲ့ၾကေသာ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ငါတို႔လက္မွလြတ္၍ လက္ေအာက္ခံဘ၀သို႔ လံုး၀ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတို႔ကို ဆီးႏွင္း ျမဴတိမ္တို႔သည္ မည္သို႔ပင္ ဖံုးလႊမ္းေစကာမူ ေနလတို႔၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရဲကာ ေခတၱမွ်ႏွင့္ပင္ လြင့္စင္ကြယ္ေပ်ာက္၍ ေန၀ါ လေရာင္သည္ ပကတိ အသေရကို ျပန္၍ ေဆာင္ႏိုင္ေလသကဲ့သို႔ ငါတို႔အေပၚ၌ လႊမ္းဖံုးအပ္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒသည္ ငါတို႔၏ ကမၻာရွည္ျမင့္ ရင့္မာလွေသာ လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓာတ္၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရကား ေျခာက္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ တစ္လႏွင့္ တစ္ရက္ေသာ အခုိက္အတန္႔ကေလးမွာပင္ အလိုအေလ်ာက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရသျဖင့္ ဤေန႔ဤအခါမွစ၍ ငါတို႔သည္ အသူရိန္ခံတြင္းမွ ရွင္းရွင္းႀကီး လြတ္ေျမာက္အပ္ေသာ လျပည့္၀န္းပမာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ခ်မ္းေျမ့သာယာစြာျဖင့္ လံုး၀လြတ္လပ္ေသာ ဘ၀ထူးဘ၀ျမတ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ…။

၃။ ယခု ငါတို႔ရရွိအပ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေရတြင္ ရုပ္ေရး ျမေသြးေကာင္းကင္ တိမ္တင္သကဲ့သို႔ေသာ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္ပါ။ ငါတို႔အား လြတ္လပ္ေရးလမ္းစဥ္သို႔ ညႊန္လည္းညႊန္ျပ လမ္းစရွာၾကံ အျမန္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေပေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အ၀၀ေသာ ေခါင္းေဆာင္မွဴးတို႔၏ မဆုပ္မနစ္ေသာ လံု႔လ မေလွ်ာ့ေသာ ၀ီရိယ ဆီမီးတန္ေဆာင္တို႔ကဲ့သို႔ ထြန္းပအပ္ေသာ ဥာဏ္မ်က္စိ ၀ရဇိန္သြားကဲ့သို႔ စူးရွေသာ သတၱိတို႔ေၾကာင့္ အဟံမမ သံပႀကံဳး၀ါး အျခားအျခား လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတို႔ႏွင့္ တန္းတူ ျမဴတစ္ျခမ္းမွ် မေလွ်ာ့မလို ထိုထိုဆိုေသာ တန္ခိုးရွိန္၀ါ ေတဇာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အခ်ဳပ္အျခာတည္းဟူေသာ အာဏာထူးအာဏာျမတ္ ငါတို႔လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ…။

၄။ ငါတို႔သည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို မလိုလား…။ ေက်ာသားရင္သား သူကားငါကား ခြဲျခားျခင္းကို အလိုမရွိ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းသီတာ သမုဒၵရာေတာင္တန္းတို႔ျဖင့္ ကမၻာ့ဓမၼတာ သဘာ၀အပိုင္းအျခား ထင္ရွားစြာ သတ္မွတ္အပ္ေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီမွစ၍ ယခုထက္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု သမုတ္အပ္သူ တိုင္းရင္းသားအေပါင္းတို႔ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေနထိုင္ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွန္းကို တစ္ေသြးတစ္သားတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး၊ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး၊ အလိုအေလ်ာက္ သဘာ၀အေထာက္အပံ့ျဖင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚအပ္ေသာ ေစတနာတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး ဤအက်ိဳး(၃)ပါးႏွင့္ ကမၻာဆံုးတိုင္ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေအာင္ ရစ္ပါတ္ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ…။

၅။ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တဖြဲ႕တသင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ပုဂၢလိကအပိုင္ ပစၥည္းမဟုတ္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ခ်ဳပ္ကိုင္အႏိုင္သိမ္းယူ အက်ိဳးခံစားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္။ အတိတ္ကာလက၄င္း ယခု မ်က္ေမွာက္တြင္၄င္း ေနင္လာလတၱံ႕ေသာ အနာဂါတ္ကာလ၌၄င္း ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ႀကီးငယ္ေ၀းနီး က်ားမ မျခား သစၥာေတာ္ခံ ႏိုင္ငံသားဟူသေရြ႕တို႔ အေမြအႏွစ္အပိုင္ပစၥည္း က်ိဳးခံစားရသည္ ဟူေသာ လူ႕ဘာသာ လူ႕တရားႏွင့္အညီ ကမၻာဦးကာလ လူအေပါင္းတို႔၏ ပထမစည္းရံုးမႈ၌ လူအေပါင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ လူအ၀ွမ္းတို႔၏ အက်ိဳးကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမွာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြမ္းမၿပီ ပကတိ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ၀ါဒႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ရွား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ တူညီေသာတရား တူညီေသာ အခြင့္အေရး တူညီေသာအဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ကမၻာအရွည္ တည္စိမ့္ေသာငွာ လူအေပါင္းတို႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ…။

၆။ သိၾကကုန္ေလာ့…ယေန႔ မဂၤလာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီ…။ ငါတို႔လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သစၥာကို ကမၻာဆံုးတိုင္ မယိမ္းမယိုင္ တည္ေဆာက္မည္….။ ငါတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမၻာ့လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအေပါင္းတို႔ တရားသျဖင့္ က်င့္ေဆာင္အပ္ေသာ က်င့္၀တ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ က်င့္ေဆာင္ပါမည္။ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ႏွင့္အညီ တစ္ပါးသူတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတို႔ေလးစားေစာင့္စည္းမည္…။ ငါတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကဲ့သို႔ လိုလားသူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္…။ ဤငါတို႔ ေၾကျငာခ်က္ကို တစ္ကမၻာလံုး တစ္ေယာက္မက်န္ ၾကားသိေစသတည္း…။ ။

 

MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC

Filed under: GENERAL AUNG SAN,MYANMAR INDEPENDENCE DAY TOPIC — Nyo Gyi @ 5:54 pm
(နယ္ခ်ဲ႕မ်ားလက္မွ လြတ္ေျမာက္ကာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျမန္မာျပည္ႀကီး လြတ္လပ္ေရးရရွိေသာ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီ (၄)ရက္ေန႔တြင္ ေၾကညာအပ္ေသာ “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”ႀကီးကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ ယခုေခတ္ ျမန္မာျပည္စစ္အဆိုးရ လုပ္ကိုင္က်င့္ႀကံေနပံုမ်ားမွာ “ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”ပါ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပဒါးတစ္လမ္း၊ သံတစ္လမ္း ျဖစ္ေနပံုကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။
စာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ားကို ယခုေခတ္ျမန္မာစာလံုးေပါင္းသတ္ပံုမ်ားအတိုင္း ျပဳျပင္ထားပါသည္။
– ညိဳႀကီး)

(ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြ ဘေလာ့ဂ္မွ ပံုရယူပါသည္)

“ဗမာ့လြတ္လပ္ေရး ေၾကညာစာတမ္း”

ေအာင္ေစသတည္း…။

၁။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၁၃၀၉ ခုႏွစ္၊ ျပာသိုလ္လျပည့္ေက်ာ္(၉)ရက္ (အဂၤလိပ္ သကၠရာဇ္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ (၄)ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ ေကာင္းျမတ္သန္႔စင္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခါ၌ ဤ ငါတို႔ ျမန္မာျပည္သည္ လံုး၀လြတ္လပ္ေသာ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ ျပည္ေထာင္စု သမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၿပီ…။

၂။ ဤငါတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ လိုရာမက ျပည့္စံုလွ၍ ဘူမိနက္သန္မွန္ေသာ ေျမထူးေျမျမတ္လည္း ျဖစ္၏။ မြန္ျမတ္သန္႔စင္ေသာ တရားထူးတရားျမတ္တို႔တည္ရာ ေျမေကာင္းေျမျမတ္မြန္လည္း မွန္၏။ ေျမတြင္းေျမျပင္ အထူးထူးေသာ ရတနာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုသျဖင့္ သတၱ၀ါျမတ္အေပါင္းတို႔ ဆြတ္ယူစားသံုး ကမၻာဆံုးေသာ္လည္း သံုးမကုန္ႏိုင္ေသာ ပေဒသာအစစ္ အႏွစ္သာရျပည့္စံုေသာ ေျမလည္းျဖစ္၏။ ဘူမိနက္သန္ မွန္လွထူးခၽြန္ ဤေျမမြန္ေျမျမတ္၌ ရွမ္း၊ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ မြန္၊ ျမန္မာ၊ ရခိုင္ စသည္ျဖင့္ တစ္ေသြးတစ္သားတစ္မိဖြားျဖစ္ၾကကုန္ေသာ ငါတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ သခ်ၤာပြားတက္ ေရတြက္ျခင္းငွာ မတတ္ႏိုင္ရာေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီမွစ၍ တညီတညြတ္ တစုတရံုး လြတ္လပ္ေသာ လူမ်ိဳးအျဖစ္ တည္ခဲ့ၾကကုန္၏။ တေကာင္းသေရေခတၱရာ ပုဂံ ျမင္စိုင္း စစ္ကိုင္း ပင္းယ အင္း၀ ကုန္းေဘာင္ ထိုေနာင္ မႏၱေလး အထိ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေနေရာင္လ၀ါတဲ့ပမာသို႔ တျဖာျဖာ တ၀င္း၀င္း ကမၻာခ်ဥ္းေအာင္ ထြန္းလင္းခဲ့ေပ၏။ သို႔ရာတြင္ ကမၻာ့တန္ဆာ ကာလအသေခ်ၤ တည္ေနအပ္ေသာ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတို႔ပင္ ဆီးႏွင္းျမဴတိမ္ ဖံုးအုပ္၍ ခဏေခတၱ အရွိန္အ၀ါ ညိႈးေလွ်ာ္ႏြမ္းလ် မထြန္းမပ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ငါတို႔လြတ္လပ္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းေလးရာက ဥေရာပတိုက္မွ ထြက္ေပၚလာ၍ တစ္ကမၻာလံုးကို ရစ္ပတ္ ဖုံးအုပ္ခဲ့ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒႀကီးႏွင့္ မေရွာင္မကြင္းသာ ႀကိဳက္ႀကံဳ ေတြ႔ဆံုမိ၍ ပထမအဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္၌ မႏၱေလး ရတနာပံု သံုးႀကိမ္သံုးတန္ ခ်အပ္ရျခင္းျဖင့္ ဤေျမထူးျမတ္၌ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ရာ ေစာင့္ထိန္း၍ လာခဲ့ၾကေသာ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေသာ ငါတို႔လက္မွလြတ္၍ လက္ေအာက္ခံဘ၀သို႔ လံုး၀ေရာက္ခဲ့ၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ ေနမင္းသူရိယာ လစႏၵာတို႔ကို ဆီးႏွင္း ျမဴတိမ္တို႔သည္ မည္သို႔ပင္ ဖံုးလႊမ္းေစကာမူ ေနလတို႔၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရဲကာ ေခတၱမွ်ႏွင့္ပင္ လြင့္စင္ကြယ္ေပ်ာက္၍ ေန၀ါ လေရာင္သည္ ပကတိ အသေရကို ျပန္၍ ေဆာင္ႏိုင္ေလသကဲ့သို႔ ငါတို႔အေပၚ၌ လႊမ္းဖံုးအပ္ေသာ နယ္ခ်ဲ႕၀ါဒသည္ ငါတို႔၏ ကမၻာရွည္ျမင့္ ရင့္မာလွေသာ လြတ္လပ္ေရးစိတ္ဓာတ္၏ အရွိန္အေတာက္ကို မခံႏိုင္ရကား ေျခာက္ဆယ့္တစ္ႏွစ္ တစ္လႏွင့္ တစ္ရက္ေသာ အခုိက္အတန္႔ကေလးမွာပင္ အလိုအေလ်ာက္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားရသျဖင့္ ဤေန႔ဤအခါမွစ၍ ငါတို႔သည္ အသူရိန္ခံတြင္းမွ ရွင္းရွင္းႀကီး လြတ္ေျမာက္အပ္ေသာ လျပည့္၀န္းပမာ သန္႔ရွင္းစင္ၾကယ္ခ်မ္းေျမ့သာယာစြာျဖင့္ လံုး၀လြတ္လပ္ေသာ ဘ၀ထူးဘ၀ျမတ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ…။

၃။ ယခု ငါတို႔ရရွိအပ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးသည္ ေရတြင္ ရုပ္ေရး ျမေသြးေကာင္းကင္ တိမ္တင္သကဲ့သို႔ေသာ လြတ္လပ္ေရးမဟုတ္ပါ။ ငါတို႔အား လြတ္လပ္ေရးလမ္းစဥ္သို႔ ညႊန္လည္းညႊန္ျပ လမ္းစရွာၾကံ အျမန္ေရာက္ေအာင္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကေပေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္တကြ အ၀၀ေသာ ေခါင္းေဆာင္မွဴးတို႔၏ မဆုပ္မနစ္ေသာ လံု႔လ မေလွ်ာ့ေသာ ၀ီရိယ ဆီမီးတန္ေဆာင္တို႔ကဲ့သို႔ ထြန္းပအပ္ေသာ ဥာဏ္မ်က္စိ ၀ရဇိန္သြားကဲ့သို႔ စူးရွေသာ သတၱိတို႔ေၾကာင့္ အဟံမမ သံပႀကံဳး၀ါး အျခားအျခား လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံႀကီးတို႔ႏွင့္ တန္းတူ ျမဴတစ္ျခမ္းမွ် မေလွ်ာ့မလို ထိုထိုဆိုေသာ တန္ခိုးရွိန္၀ါ ေတဇာအေပါင္းတို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ အခ်ဳပ္အျခာတည္းဟူေသာ အာဏာထူးအာဏာျမတ္ ငါတို႔လက္ကိုင္ အပိုင္ရရွိၾကၿပီ…။

၄။ ငါတို႔သည္ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာ တစ္စိတ္တစ္ေဒသ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာကို မလိုလား…။ ေက်ာသားရင္သား သူကားငါကား ခြဲျခားျခင္းကို အလိုမရွိ၊ ျမစ္ေခ်ာင္းသီတာ သမုဒၵရာေတာင္တန္းတို႔ျဖင့္ ကမၻာ့ဓမၼတာ သဘာ၀အပိုင္းအျခား ထင္ရွားစြာ သတ္မွတ္အပ္ေသာ ရာဇ၀င္ရွည္ေ၀း ေရွးပေ၀ဏီမွစ၍ ယခုထက္တိုင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားဟု သမုတ္အပ္သူ တိုင္းရင္းသားအေပါင္းတို႔ ဇာတိခ်က္ေၾကြ ေနထိုင္ၾကရာ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္၀ွန္းကို တစ္ေသြးတစ္သားတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး၊ တစ္စိတ္တစ္၀မ္းတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး၊ အလိုအေလ်ာက္ သဘာ၀အေထာက္အပံ့ျဖင့္သာလွ်င္ ျဖစ္ေပၚအပ္ေသာ ေစတနာတည္းဟူေသာ ကႀကိဳးထူး ဤအက်ိဳး(၃)ပါးႏွင့္ ကမၻာဆံုးတိုင္ တည္တန္႔ခိုင္ျမဲေအာင္ ရစ္ပါတ္ဖြဲ႕စည္းအပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုအျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ…။

၅။ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးသည္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္တဖြဲ႕တသင္း၏ အေမြအႏွစ္မဟုတ္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ပုဂၢလိကအပိုင္ ပစၥည္းမဟုတ္။ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ တစ္ဖြဲ႕တစ္သင္း၏ ခ်ဳပ္ကိုင္အႏိုင္သိမ္းယူ အက်ိဳးခံစားအပ္ေသာ ႏိုင္ငံမဟုတ္။ အတိတ္ကာလက၄င္း ယခု မ်က္ေမွာက္တြင္၄င္း ေနင္လာလတၱံ႕ေသာ အနာဂါတ္ကာလ၌၄င္း ငါတို႔ျပည္ေထာင္စုႀကီးအတြင္း၌ မွီတင္းေနထိုင္ၾကကုန္ေသာ ႀကီးငယ္ေ၀းနီး က်ားမ မျခား သစၥာေတာ္ခံ ႏိုင္ငံသားဟူသေရြ႕တို႔ အေမြအႏွစ္အပိုင္ပစၥည္း က်ိဳးခံစားရသည္ ဟူေသာ လူ႕ဘာသာ လူ႕တရားႏွင့္အညီ ကမၻာဦးကာလ လူအေပါင္းတို႔၏ ပထမစည္းရံုးမႈ၌ လူအေပါင္းတို႔၏ သေဘာဆႏၵအရ လူအ၀ွမ္းတို႔၏ အက်ိဳးကို ေကာင္းစြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကို ေရြးေကာက္၍ သမၼတ တင္ေျမွာက္ၾကေသာ မေဖာက္မျပန္ မစြမ္းမၿပီ ပကတိ သန္႔ရွင္းျဖဴစင္ေသာ မူလလူ၀ါဒႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ စည္းကမ္းဥပေဒ ေသခ်ာထင္ရွား ပိုင္းျခားသတ္မွတ္ တူညီေသာတရား တူညီေသာ အခြင့္အေရး တူညီေသာအဆင့္အတန္းအားျဖင့္ ကမၻာအရွည္ တည္စိမ့္ေသာငွာ လူအေပါင္းတို႔၏ ဆႏၵသာလွ်င္ အဓိကျဖစ္ေသာ သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံတည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာ အျဖစ္ကို လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ ငါတို႔အပိုင္ရၿပီ…။

၆။ သိၾကကုန္ေလာ့…ယေန႔ မဂၤလာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို တည္ေထာင္ၿပီ…။ ငါတို႔လြတ္လပ္ေရးႏွင့္ ငါတို႔ႏိုင္ငံေတာ္ႀကီး၏ သစၥာကို ကမၻာဆံုးတိုင္ မယိမ္းမယိုင္ တည္ေဆာက္မည္….။ ငါတို႔သည္ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ကမၻာ့လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံအေပါင္းတို႔ တရားသျဖင့္ က်င့္ေဆာင္အပ္ေသာ က်င့္၀တ္ကို ေစာင့္ေရွာက္ က်င့္ေဆာင္ပါမည္။ ငါတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကို ငါတို႔ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ႏွင့္အညီ တစ္ပါးသူတို႔၏ လြတ္လပ္ေရးကိုလည္း ငါတို႔ေလးစားေစာင့္စည္းမည္…။ ငါတို႔သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလိုရွိသည္ႏွင့္အညီ ငါတို႔ကဲ့သို႔ လိုလားသူမ်ားႏွင့္အတူ လက္တြဲ၍ ကမၻာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မည္…။ ဤငါတို႔ ေၾကျငာခ်က္ကို တစ္ကမၻာလံုး တစ္ေယာက္မက်န္ ၾကားသိေစသတည္း…။ ။