MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA

To upgrade Myanmar, we must do all necessary things for Myanmar !

National Network for Educational Reform (NNER) ~ Myanmar February 16, 2013

Filed under: 8888,Education,MY NEWS,NLD — Nyo Gyi @ 2:41 pm
ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ယက္
(National Network for Educational Reform ~ NNER)

ဤပညာေရးကြန္ယက္သည္ ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာပညာေရးမူ၀ါဒ (National Educatiion Policy) တစ္ရပ္ခ်မွန္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံေဒသအသီးသီးရွိ ပညာေရးႏွင့္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးႏွင့္ ျပည္ပရာက္ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ပါ၀င္လာေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ဖြဲ႕စည္းျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဤပညာေရးကြန္ယက္ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္လိုသည့္ အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ စာမ်က္ႏွာ(၅)တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အီးေမး(လ္)မ်ားမွတစ္ဆင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ယက္ (National Network for Educational Reform ~ NNER) အေၾကာင္းအျပည့္အစံုကို ေအာက္က PDF ဖိုင္တြင္ ၾကည့္႐ွဳႏိုင္ပါေၾကာင္း။

http://www.scribd.com/doc/125067336/NNER-and-October-Seminar-Statement

ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာကြန္ယက္ (National Network for Educational Reform ~ NNER)၏ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ေအာက္ပါအစီအစဥ္အတိုင္း (၁၅၊ ၂၊ ၂၀၁၃)ရက္က စစ္ကိုင္းႏွင့္ မႏၱေလးတြင္က်င္းပသြားရာ စစ္ကိုင္း ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ ဦးေရ (၅၀)ခန္႔လည္းေကာင္း၊ မႏၱေလး ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးသူ ဦးေရ (၁၀၀)ခန္႔လည္းေကာင္း ရွိေၾကာင္း သိရပါ၏။

ေနရာ (၁)
(၁၅၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၃) (နံနက္ ၁၀ နာရီ)
စစ္ကိုင္း၊ ေအာင္ေျမဦး ဘုန္းေတာ္ႀကီးသင္ပညာေရးေက်ာင္း

ေနရာ (၂)
(၁၅၊ ေဖေဖာ္၀ါရီ၊ ၂၀၁၃) (ေန႔လည္ ၂ နာရီ)
မႏၱေလး၊ ၃၅ လမ္းႏွင့္ လမ္း ၉၀ ေထာင့္၊ INTENSITY Speaking Centre

 

သံခ်ပ္ေတြ ျပန္လာၿပီ… April 12, 2012

Filed under: MY NEWS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 9:41 am

လူရႊင္ေတာ္ ႏႈတ္ခမ္းေမႊး ပါပါေလး သံခ်ပ္အဖြဲ႕

ခြပ္လိုက္ၾကစို႔ သူငယ္ခ်င္း
(ေျဗာင္ေျပာ ဒဲ့ေျပာ)

မႏၱေလးသႀကၤန္တြင္းကာလ ၁၁-၁၂-၁၃-၁၄ ရက္မ်ား လွည့္လည္ ေဖ်ာ္ေျဖပါမည္။

————————————

One of Thingyan “Than-Chut” Groups from Mandalay, Myanmar.
Comedian Par Par Lay from The moustache brothers of Mandalay leads this group.

Thingyan “Than-Chut” Groups have been banned during Another Military Dictatorship Era in Burma (1989-2010)

Now, Thein Sein Government allows Thingyan “Than-Chut” Groups to participate in Burmese 2012 Thingyan.

 

မဲဘယ္လိုခိုး၊ ဘယ္လိုလိမ္ၾကသလဲ (၁) – How Military+USDP Government Make Fake Vote for 2012 By-Election March 19, 2012

Filed under: Election,MY NEWS,NLD,PHOTOS,USDP — Nyo Gyi @ 1:00 am

Fake Vote Created by USDP for 2012 by-Election

မဲဘယ္လိုခိုး၊ ဘယ္လိုလိမ္ၾကသလဲ (၁)

ေယာမင္းေလး

(March, 2012)

အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားဟု ဆိုၾက၏။ ဆိုလိုသည္မွာ မဲတစ္ျပား၏ တန္ဖိုးႀကီးပံု၊ အေရးႀကီးပံုကို တင္စားေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မွန္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကို ျပဳျပင္ဖန္တီးမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာ၌ မဲတစ္ျပားသည္ လြန္စြာမွ တန္ဖိုးႀကီး၏။ အေရြးမွားက ေခြးမ်ားျဖစ္သြားႏိုင္၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖိႏွိပ္လိုသူမ်ားကလည္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခိုးၾကလိမ္ၾက၏။ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ဖက္ဆစ္စနစ္ကို အလိုမရွိသျဖင့္ တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ေနသည့္ၾကားမွ ထိုလူမ်ားႏွင့္ ထမင္း၀ေနေသာ (သို႔မဟုတ္) အရိုးအရင္းအရင္းစုတ္ရသူမ်ားက ထိုစနစ္၊ ထိုလူတို႔ကို ပံ့ပိုးကူညီ လိမ္လည္ခိုး၀ွက္ေပးၾက၏။

ထိုသည္လည္း အျပစ္မဆိုသာပါေပ။ ဂ်ပန္ေခတ္၌ ဂ်ပန္အလိုေတာ္ရိ၊ အဂၤလိပ္ေခတ္မွ အဂၤလိပ္အလိုေတာ္ရိတို႔ကို မသိေအာင္ေရွာင္ရွား၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔သည္ပင္ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ယခု မႏၱေလးတိုင္း၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ လစ္လပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ မဲလိမ္မဲခိုးျပဳလုပ္၏။ သူတို႔ မဲခိုးမဲလိမ္နည္းတစ္ခုမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။ သူတို႔ႀကံ႕ခိုင္ေရးသို႔ ေသခ်ာေပါက္ မဲထည့္မည့္ပုဂၢိဳလ္ကို အကြက္ (၂၈၉)၌လည္း မဲစာရင္းထည့္ထား၏။ ထိုႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အကြက္ (၂၉၄)၌လည္း မဲစာရင္းထည့္ထား၏။ ဤသို႔ထည့္ျခင္းျဖင့္ တစ္ေနရာ မဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲယူ၍ တစ္ေနရာ၌ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ထည့္၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးမဲရေအာင္ ႀကံစည္ၾက၏။ အတိုက္အခံဘက္ ထည့္မည္ဟု ေသခ်ာေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုေတာ့ ေမ့တာလိုလို၊ အသက္မျပည့္တာလိုလိုႏွင့္ မဲစာရင္း၌ ခ်န္ခဲ့၏။ သြားေရာက္ေျပာေသာအခါ ေသခ်ာစိစစ္ပါဦးမည္။ ေလးရက္ေလာက္ေစာင့္ပါဟု ေျပာ၏။ သူတို႔ခ်န္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ အသက္မျပည့္ေသးေျပာရေအာင္ကလည္း ကေလး ႏွစ္ေယာက္ပင္ရ၍ သားသမီးသည္ပင္ အမွတ္ ၁၄ ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းတက္ေနေပၿပီ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရမ္းစြပ္စြဲ အပုပ္ခ်သည္မဟုတ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စူးရွထက္ျမက္လွေသာ သတင္းေထာက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခိုင္လံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရေပၿပီ။

ဥပမာ- မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဆႏၵမဲအမွတ္စဥ္ (၅၃၉၆) ဦးရဲေက်ာ္သူ (၉/မဟမ(ႏိုင္)၀၀၁၅၂၇ သည္ အကြက္ ၂၈၉ ၌လည္း မဲဆႏၵစာရင္းပါ၏။ အကြက္ ၂၉၄ ၌လည္း ကိုရဲေက်ာ္သူ (၉/မဟမ(ႏိုင္)၀၀၁၅၂၇) အမွတ္စဥ္ (၅၉၂၀)ဟု ပါျပန္၏။ ထို၌ ေမြးသကၠရာဇ္ ၃-၂-၁၉၇၄ အစား ၉-၀၈-၁၉၇၃ ဟု ေျပာင္းထားသည္သာ ကြာ၏။

ပံု ၁

ပံု ၂

ထိုကဲ့သို႔ပင္ အမွတ္စဥ္ (၅၈၇၉) ကိုသိန္းထိုက္၊ (၅၈၈၀) မယဥ္ယဥ္၀င္း၊ (၅၈၈၁) ေမာင္စိုင္း၀ဏၰတို႔သည္ အကြက္ ၂၉၄ ၌ မဲဆႏၵစာရင္းေဖာ္ျပထားသလို အမွတ္စဥ္ (၅၄၄၈)၊ (၅၄၄၉)၊ (၅၄၅၀) ၌လည္း အကြက္ ၂၈၉ အတြက္ မဲစာရင္းေဖာ္ျပထားျပန္၏။ မွတ္ပံုတင္ နံပတ္မ်ားမွာ မေျပာင္းလဲ။ ဖြားသကၠရာဇ္မ်ားကိုမူ ယခင္ ရဲေက်ာ္သူ ကဲ့သို႔ပင္ ေျပာင္းလဲထား၏။

ပံု ၃

ပံု ၄

ကိုသိန္းထိုက္သည္ တစ္ေနရာ၌ ၉-၃-၁၉၇၂ ျဖစ္၍ အကြက္ ၂၉၄ ၌ ၉-၁၀-၁၉၇၂ ျဖစ္၏။ မယဥ္ယဥ္၀င္းသည္ အကြက္ ၂၈၉ ၌ ၁၂-၁-၁၉၇၄ ေမြးျဖစ္၍ အကြက္ ၂၉၄ ၌ ၇-၀၄-၁၉၇၄ ေမြးျဖစ္၏။ သူတို႔၏သား ေမာင္စိုင္း၀ဏၰမွာ အကြက္ ၂၈၉ ၌ ၁၀-၉-၁၉၉၂ ျဖစ္၍ အကြက္ ၂၉၄ ၌ ၂၈-၄-၁၉၉၂ ျဖစ္၏။ ဆက္လက္စံုစမ္းသိရွိရသည္မွာ သူတို႔မိသားစုသည္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒး၀န္းအေရွ႕ရပ္ကြက္ မဲဆႏၵေကာ္မရွင္ဥကၠဌ၏ တူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ၏။

ထို႔အတူ ဆႏၵမဲအမွတ္စဥ္ (၅၇၅၈) ကိုမိုးေဇာ္ဦး၊ အမွတ္စဥ္ (၅၇၅၉) မခင္မ်ိဳး၀င္းတို႔သည္လည္း အကြက္ ၂၉၄ ၌ တစ္ခါပါ၏။ အကြက္ ၂၉၄ ၌ပင္ အမွတ္စဥ္ (၅၉၁၈)၊ အမွတ္စဥ္ (၅၉၁၉) တို႔တြင္လည္း ကိုမိုးေဇာ္ဦး၊ မခင္မ်ိဳး၀င္းတို႔ ထပ္ပါျပန္၏။

ပံု ၅

ပံု ၆

ဤသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးေသာ လတ္တေလာ စာရင္းသာျဖစ္၏။ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို အသက္မျပည့္ေသးဘဲ ထည့္ထားသည္မွာ ဘယ္မွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မသိႏိုင္ေသး။ အတြင္းေရးမွဴးဆိုသူမ်ား၏ ေဆြေတာ္အေပါင္း၊ မ်ိဳးေတာ္ရွစ္ေသာင္းကိုလည္း မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသး။

မဲတစ္ျပား၏ တန္ဖိုး မည္မွ်ရွိသည္ကို မဲေရတြက္ရာ၌ သိႏိုင္၏။ ယခုပင္ ၁၂ မဲမွ်ေတြ႕ရေပၿပီ။ ၁၂ မဲ ႏွစ္ျပန္ဆိုလွ်င္ ၂၄ မဲ။ ဤသို႔ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ေခါက္ခ်ိဳးတက္၍ သြားေပမည္။ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဆန္ကို ႏွစ္ျပန္စားသလို ျဖစ္မည္ကို ျပည္သူအေပါင္း သတိေကာင္းေကာင္းထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္သင့္ေပေၾကာင္း တင္ျပအပ္ေပသည္။

ေယာမင္းေလး

www.facebook.com/cjmyanmar

DTP by Nyo Gyi

(PDF ဖိုင္အား Download ရယူခ်င္သူမ်ားအတြက္
http://www.scribd.com/nyog_1/d/85829263-Fake-Vote-Created-by-USDP-for-2012-by-Election
တြင္ Upload တင္ထားပါေၾကာင္း…)

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မႏၱေလးခရီးစဥ္ ဓာတ္ပံုမ်ား – Mother Suu’s Mandalay Trip (Photos) March 3, 2012

Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,MY NEWS,NLD,PHOTOS — Nyo Gyi @ 2:44 pm

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မႏၱေလးခရီးစဥ္ ဓာတ္ပံုမ်ား

From Daw Aung San Suu Kyi in Mandalay

အျခားပံုမ်ားကို ေအာက္က လင့္ခ္မွာ သြားၾကည့္ပါ။

https://picasaweb.google.com/116723507462397308445/DawAungSanSuuKyiInMandalay?authuser=0&feat=directlink

ညိဳႀကီး
႐ိုက္ကူးတင္ဆက္သည္

Facebook မွာလည္း တင္ထားပါတယ္။
www.facebook.com/nyogyi

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.384773418199590.97020.100000008066345&type=3

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသည့္ မႏၱေလးသားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကား March 2, 2012

Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,MY NEWS,NLD — Nyo Gyi @ 5:19 am

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသည့္ မႏၱေလးသားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကား

From San & Suu
ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္မ်ားအတြင္း တစ္ေန႔သ၌ ကြၽႏ္ုပ္၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦး မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚက ရဲစခန္းတစ္ခုအတြင္း အမွတ္မထင္ ေရာက္ရွိေနခိုက္ ရဲအခ်င္းခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ရဲမွ ရပ္ကြက္႐ံုး (သို႔မဟုတ္) ရဲမွ စစ္ႀကံ႕ဖြံ႕ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေပးတစ္ဦးဦးအား ဖုန္းျဖင့္ ညႊန္ၾကားေျပာဆိုေနသည့္အသံကို ၾကားခဲ့ရရာ အေၾကာင္းအရာမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။

“၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၃ – ၄ ရက္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မႏၱေလးခရီးစဥ္ ရွိ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မႏၱေလးမွာ ရွိေနစဥ္အတြင္း သူမအားေထာက္ခံသည့္ အိမ္မ်ားက ဆိုင္းဘုတ္၊ ပိုစတာ၊ စာတမ္းမ်ား တင္ၾကလိမ့္မည္။ အဆိုပါ အိမ္မ်ားကို စာရင္းျပဳစု၊ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္”

ဟူသတည္း။

မႏၱေလးမွ ရဲစခန္းတိုင္း၊ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္တိုင္း၊ စစ္ႀကံ႕ဖြံ႕သတင္းေပးတိုင္း အႏွီ တာဝန္ကို ယူကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသည့္မႏၱေလးအိမ္မ်ားစာရင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရယူၾကမည့္သေဘာရွိ၏။

(လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဆိုသူက အတည္ေပါက္ နားဝင္ခ်ိဳစည္း႐ံုး-အျပစ္ကာ စကားေတြကို မိန္႔ခြန္းဆိုၿပီး ေျပာလိုက္။ သူ႕ေအာက္က သူ႕လူေတြက အရင္စတိုင္မေျပာင္း၊နည္းညစ္နည္းေဟာင္းေတြ သံုးလိုက္နဲ႔ ျပဇာတ္ထဲမွာ ေရွ႕ကဇာတ္လိုက္ ေသနတ္ပစ္ျပတာကိုကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကလူက ေဗ်ာက္သံေပးဖို႔ ေမ့သလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီဗ်ိဳ႕။

ကဲ… မႏၱေလးသားေတြဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ဒီသတင္းကို မွ်ေဝတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ မႏၱေလးသားေတြ ရြံ႕သြားေစဖို႔၊ တြန္႔သြားေစဖို႔ လံုးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ႀကံ႕ဖြတ္အဆိုးရကေတာ့ ဒီလို ဒီလို ႀကိဳတင္ ႀကံစည္ျပင္ဆင္ထားၾကၿပီ…ဆိုတာ သိေစခ်င္လို႔ပါ။ ဒီသတင္းကို သိရၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာတဲ့အခါ မႏၱေလးသားေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားေပးေထာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ “မေၾကာက္တမ္း မရြံ႕တမ္း… မန္းသားေတြ ေအာင္ပန္း ဆြတ္ၾကရေပမည္” ဆိုသည္ကိုျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အေနႏွင့္ သံသယ တစိုးတစိမွ်မရွိ၊ ေသခ်ာစြာ ယံုၾကည္မိပါေတာ့သတည္း။ ။

(နားႏွင့္ ဆတ္ဆတ္ၾကားခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်ေသာ မိတ္ေဆြႀကီးအား ညိဳႀကီးက ဤစာႏွင့္အတူ အေလးျပဳလိုက္ရေပေၾကာင္း)

ညိဳႀကီး

၂.၃.၂၀၁၂

 

Asia Hero General Aung San (Song) for 88 Generation Students February 29, 2012

Filed under: 8888,MY NEWS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION,Videos — Nyo Gyi @ 7:03 am

“အာရွသူရဲေကာင္း ဗိုလ္ေအာင္ဆန္း သီခ်င္း” အား
ပန္တ်ာေဌးေဌးျမင့္ (လမင္းတရာ) ႏွင့္ သူမ၏ သားျဖစ္သူတို႔ သီဆိုစဥ္

(၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ဧည့္ခံပြဲ

၂၈.၂.၂၀၁၂
Oriental House, Mandalay

ညိဳႀကီး ရိုက္ကူးသည္။

Youtube Video

Facebook Video

 

Than Chut (သံခ်ပ္) for 88 Generation Students by Moustache Brother

Filed under: 8888,MUSIC,MY NEWS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION,Videos — Nyo Gyi @ 6:37 am

လူရႊင္ေတာ္ ပါပါေလးႏွင့္ ညီအစ္ကိုမ်ားရဲ႕
” အာဇာနည္ေက်ာင္းသားမ်ား ႀကိဳဆိုေရး သံခ်ပ္ “

လူရႊင္ေတာ္ ပါပါေလး
Moustache Brothers

From 88 Generation Students

(၈၈) မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ဧည့္ခံပြဲ

၂၈.၂.၂၀၁၂
Oriental House, Mandalay

ညိဳႀကီး ရိုက္ကူးသည္။

သံခ်ပ္ ဗြီဒီယို

Facebook Video


သံခ်ပ္စာသား

From 88 Generation Students
 

88 Generation Students pay respect to Mandalay 17 Martyrs (Video)

Filed under: 8888,MY NEWS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION,Videos — Nyo Gyi @ 6:33 am

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား
မႏၱေလး ၁၃၀၀ ျပည့္ အာဇာနည္ ၁၇ ဦး ဗိမာန္တြင္ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြခ်၊ ဂါရ၀ျပဳ သစ္ပင္စိုက္၊ အလွဴေငြလွဴဒါန္း

28.2.2012 (Tuesday)

၂၈.၂.၂၀၁၂ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ကိုမင္းကိုႏိုင္၊ ကိုကိုႀကီး၊ ကိုေဌးၾကြယ္၊ ကိုဂ်င္မီ၊ ကိုလွမ်ိဳးေနာင္၊ ကိုမင္းေဇယ်ာ၊ ကိုေအာင္သူ၊ ကိုေအာင္ႏိုင္၊ ကိုပ႑ိတ္ထြန္း၊ ကိုကိုႀကီး(စမ္းေခ်ာင္း)၊ မနီလာသိန္း၊ မမီးမီး၊ မမာမာဦး၊ မသက္သက္ေအာင္ အစရွိေသာ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕သည္ မႏၱေလး ၁၃၀၀ ျပည့္ အာဇာနည္ ၁၇ ဦး ဗိမာန္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး မႏၱေလး ၁၃၀၀ ျပည့္ အာဇာနည္ ၁၇ ဦးအားရည္စူး၍ လြမ္းသူ႕ပန္းေခြခ်ျခင္း၊ အေလးျပဳျခင္း၊ အလွဴရွင္ ကိုျမေဇာ္၏ အလွဴေငြ က်ပ္ (၈)ေသာင္းအား လက္ခံျခင္း၊ လက္ခံထားသည့္ အလွဴေငြ (၈)ေသာင္းက်ပ္အား မႏၱေလး ၁၃၀၀ ျပည့္ အာဇာနည္ ၁၇ ဦး ဗိမာန္၀င္းအတြင္းစိုက္ပ်ိဳးခါစ သစ္ပင္မ်ား ရွင္သန္ေစရန္ ေရရရွိေရးအတြက္ ျပန္လည္လွဴဒါန္းျခင္း၊ ဗိမာန္၀င္းအတြင္း သစ္ပင္စိုက္ျခင္း တို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။

၄င္းေနာက္ နံနက္ ၁၀ နာရီတြင္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအဖြဲ႕သည္ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕သို႔ ဆက္လက္ထြက္ခြာသြားၾကသည္။

ညိဳႀကီး

Youtube Video

Facebook Video

 

၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ားအား မႏၱေလးလူထု တစ္ခဲနက္ေထာက္ခံႀကိဳဆို – 88 Generation Students in Mandalay (Photos)

Filed under: 8888,MY NEWS,PHOTOS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION — Nyo Gyi @ 6:22 am

မႏၱေလးေရာက္ ၈၈ မ်ိဳးဆက္ေက်ာင္းသားမ်ား၏ ဓာတ္ပံုမ်ားအား Nyo Gyi ၏ Facebook တြင္ အားပါးတရ ၾကည့္႐ႈႏိုင္ပါသည္။

https://www.facebook.com/nyogyi

88 Generation Students in Mandalay

By Nyo Gyi (Albums)

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.381498761860389.96440.100000008066345&type=3

 

မႏၱေလးမွာ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီက စည္ပင္လုပ္သားမ်ားအား အသံုးခ်၍ ၄င္းတို႔ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ခိုင္း – Dirty Methods of USDP February 26, 2012

Filed under: MY NEWS,NLD,PHOTOS — Nyo Gyi @ 10:12 pm
မႏၱေလးမွာ ႀကံ႕ဖြံ႕ပါတီက စည္ပင္လုပ္သားမ်ားအား အသံုးခ်၍ ၄င္းတို႔ပါတီအတြက္ မဲဆြယ္ခိုင္း

From Dirty Methods and USDP
From Dirty Methods and USDP
From Dirty Methods and USDP
From Dirty Methods and USDP

စတုတၳမ႑ိဳင္ မ်ားသို႕-

ဒီေန႕ မနက္ ၈ နာရီက မႏၱေလးၿမိဳ႕၊ ၈၂လမ္း- ၃၈လမ္းေထာင့္မွာ
မႏၱေလးစည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ အရာရွိၾကီးမ်ားနဲ႔
ျပည္သူ႕ရဲတပ္ဖြဲ႕မွအရာရွိမ်ားပါ၀င္တဲ့ ဌာနပိုင္ကားမ်ားကို ေတြ႕ရပါတယ္။

၄င္းယူနီေဖာင္း၀တ္အရာရွိမ်ားဟာ စည္ပင္ဌာနရဲ႕ သန္႕ရွင္းေရး၀န္ထမ္း ၅၀ ခန္႕ ရဲ႕
ေရစီးေၿမာင္းမ်ားသန္႕ရွင္းျခင္း၊ လမ္းေဘး၀ဲယာရွိအမႈိက္မ်ားကိုသန္႕ရွင္းျခင္း၊ စည္ပင္အမႈိက္သိမ္းဌာနရဲ႕
ကားမ်ားေပၚတင္ၾကျခင္းတို႕ ေဆာင္ရြက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ျခင္းတို႕ကို ၾကည့္ရႈၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

ဒါေပမယ့္-
သူတို႕အမႈိက္သိမ္း၀န္ထမ္းမ်ားဟာ ယူနီေဖာင္းအစား ၾကံ႕ခိုင္ေရးပါတီရဲ႕
တံဆိပ္မ်ားပါ၀င္ေသာတီရွပ္မ်ားကို၀တ္ဆင္ၾကၿပီး အေပၚေ၀့ကုတ္စည္ပင္၀တ္စံုမ်ား၀တ္ထားျခင္း၊ ၾကံံခိုင္ေရးပါတီအမွတ္တံဆိပ္ပါ ဦးထုပ္အစိမ္းေရာင္မ်ား ေဆာင္းထားျခင္း၊ စည္ပင္အမႈိက္သိမ္းကားယာဥ္ေမာင္းဟာ စည္ပင္၀တ္စံုျဖစ္တဲ့ နက္ျပာ၀တ္စံု၀တ္ဆင္ၿပီး ယင္းပါတီဦးထုပ္မ်ား ေဆာင္းထားျခင္းတို႕ကို ေတြ႕ခဲ့ရပါတယ္။

မေန႕ကမွဖတ္ခဲ့ရတဲ့ ျပည္သူ႕ေခတ္ဂ်ာနယ္၊ စာမ်က္ႏွာ၃၀ မွာ ေဆာင္းပါးရွင္
၀င္းထြဋ္ေဇာ္ရဲ႕ ((ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈတည္ေဆာက္ဖို႕))
ေဆာင္းပါးမွာေရးသားထားခ်က္နဲ႕ဆိုရင္
ဒီလႈပ္ရွားမႈဟာ တရားမွ်တမႈမရွိဘူးလို႕ ထင္ပါတယ္။

စတုတၳမ႑ိဳင္မ်ား သိေစရန္တင္ျပအပ္ပါတယ္။

ကို၀င္းေဇာ္ဦး
မႏၱေလး

—————————————————–
(ဓာတ္ပံုမ်ားႏွင့္တကြ သတင္းေပးပို႔ေသာ မႏၱေလးမွ ကို၀င္းေဇာ္ဦး အား ညိဳႀကီး က ေက်းဇူးအထူးတင္ပါေၾကာင္း)