MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA

To upgrade Myanmar, we must do all necessary things for Myanmar !

မဲဘယ္လိုခိုး၊ ဘယ္လိုလိမ္ၾကသလဲ (၁) – How Military+USDP Government Make Fake Vote for 2012 By-Election March 19, 2012

Filed under: Election,MY NEWS,NLD,PHOTOS,USDP — Nyo Gyi @ 1:00 am

Fake Vote Created by USDP for 2012 by-Election

မဲဘယ္လိုခိုး၊ ဘယ္လိုလိမ္ၾကသလဲ (၁)

ေယာမင္းေလး

(March, 2012)

အသည္းၾကားက မဲတစ္ျပားဟု ဆိုၾက၏။ ဆိုလိုသည္မွာ မဲတစ္ျပား၏ တန္ဖိုးႀကီးပံု၊ အေရးႀကီးပံုကို တင္စားေျပာဆိုျခင္းျဖစ္ေပသည္။ မွန္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာင္းက်ိဳးဆိုးျပစ္ကို ျပဳျပင္ဖန္တီးမည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္ကို ေရြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ရာ၌ မဲတစ္ျပားသည္ လြန္စြာမွ တန္ဖိုးႀကီး၏။ အေရြးမွားက ေခြးမ်ားျဖစ္သြားႏိုင္၏။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ဖိႏွိပ္လိုသူမ်ားကလည္း နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ခိုးၾကလိမ္ၾက၏။ တစ္တိုင္းျပည္လံုး ဖက္ဆစ္စနစ္ကို အလိုမရွိသျဖင့္ တြန္းလွန္ၿဖိဳဖ်က္ေနသည့္ၾကားမွ ထိုလူမ်ားႏွင့္ ထမင္း၀ေနေသာ (သို႔မဟုတ္) အရိုးအရင္းအရင္းစုတ္ရသူမ်ားက ထိုစနစ္၊ ထိုလူတို႔ကို ပံ့ပိုးကူညီ လိမ္လည္ခိုး၀ွက္ေပးၾက၏။

ထိုသည္လည္း အျပစ္မဆိုသာပါေပ။ ဂ်ပန္ေခတ္၌ ဂ်ပန္အလိုေတာ္ရိ၊ အဂၤလိပ္ေခတ္မွ အဂၤလိပ္အလိုေတာ္ရိတို႔ကို မသိေအာင္ေရွာင္ရွား၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတို႔သည္ပင္ လြတ္လပ္ေရးရေအာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ရေသးသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ယခု မႏၱေလးတိုင္း၊ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ လစ္လပ္ေသာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာ ေရြးခ်ယ္ရာ၌ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္သည္ နည္းမ်ိဳးစံုႏွင့္ မဲလိမ္မဲခိုးျပဳလုပ္၏။ သူတို႔ မဲခိုးမဲလိမ္နည္းတစ္ခုမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။ သူတို႔ႀကံ႕ခိုင္ေရးသို႔ ေသခ်ာေပါက္ မဲထည့္မည့္ပုဂၢိဳလ္ကို အကြက္ (၂၈၉)၌လည္း မဲစာရင္းထည့္ထား၏။ ထိုႏွင့္မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ အကြက္ (၂၉၄)၌လည္း မဲစာရင္းထည့္ထား၏။ ဤသို႔ထည့္ျခင္းျဖင့္ တစ္ေနရာ မဲအတြက္ ႀကိဳတင္မဲယူ၍ တစ္ေနရာ၌ လူကိုယ္တိုင္သြားေရာက္ထည့္၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ႀကံ႕ခိုင္ေရးမဲရေအာင္ ႀကံစည္ၾက၏။ အတိုက္အခံဘက္ ထည့္မည္ဟု ေသခ်ာေသာ မဲဆႏၵရွင္မ်ားကိုေတာ့ ေမ့တာလိုလို၊ အသက္မျပည့္တာလိုလိုႏွင့္ မဲစာရင္း၌ ခ်န္ခဲ့၏။ သြားေရာက္ေျပာေသာအခါ ေသခ်ာစိစစ္ပါဦးမည္။ ေလးရက္ေလာက္ေစာင့္ပါဟု ေျပာ၏။ သူတို႔ခ်န္ခဲ့ေသာ ပုဂၢိဳလ္မွာ အသက္မျပည့္ေသးေျပာရေအာင္ကလည္း ကေလး ႏွစ္ေယာက္ပင္ရ၍ သားသမီးသည္ပင္ အမွတ္ ၁၄ ေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းတက္ေနေပၿပီ။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အရမ္းစြပ္စြဲ အပုပ္ခ်သည္မဟုတ္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ စူးရွထက္ျမက္လွေသာ သတင္းေထာက္မ်ားမွ တစ္ဆင့္ ခိုင္လံုေသာ သတင္းအခ်က္အလက္တို႔ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရေပၿပီ။

ဥပမာ- မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္မွ ဆႏၵမဲအမွတ္စဥ္ (၅၃၉၆) ဦးရဲေက်ာ္သူ (၉/မဟမ(ႏိုင္)၀၀၁၅၂၇ သည္ အကြက္ ၂၈၉ ၌လည္း မဲဆႏၵစာရင္းပါ၏။ အကြက္ ၂၉၄ ၌လည္း ကိုရဲေက်ာ္သူ (၉/မဟမ(ႏိုင္)၀၀၁၅၂၇) အမွတ္စဥ္ (၅၉၂၀)ဟု ပါျပန္၏။ ထို၌ ေမြးသကၠရာဇ္ ၃-၂-၁၉၇၄ အစား ၉-၀၈-၁၉၇၃ ဟု ေျပာင္းထားသည္သာ ကြာ၏။

ပံု ၁

ပံု ၂

ထိုကဲ့သို႔ပင္ အမွတ္စဥ္ (၅၈၇၉) ကိုသိန္းထိုက္၊ (၅၈၈၀) မယဥ္ယဥ္၀င္း၊ (၅၈၈၁) ေမာင္စိုင္း၀ဏၰတို႔သည္ အကြက္ ၂၉၄ ၌ မဲဆႏၵစာရင္းေဖာ္ျပထားသလို အမွတ္စဥ္ (၅၄၄၈)၊ (၅၄၄၉)၊ (၅၄၅၀) ၌လည္း အကြက္ ၂၈၉ အတြက္ မဲစာရင္းေဖာ္ျပထားျပန္၏။ မွတ္ပံုတင္ နံပတ္မ်ားမွာ မေျပာင္းလဲ။ ဖြားသကၠရာဇ္မ်ားကိုမူ ယခင္ ရဲေက်ာ္သူ ကဲ့သို႔ပင္ ေျပာင္းလဲထား၏။

ပံု ၃

ပံု ၄

ကိုသိန္းထိုက္သည္ တစ္ေနရာ၌ ၉-၃-၁၉၇၂ ျဖစ္၍ အကြက္ ၂၉၄ ၌ ၉-၁၀-၁၉၇၂ ျဖစ္၏။ မယဥ္ယဥ္၀င္းသည္ အကြက္ ၂၈၉ ၌ ၁၂-၁-၁၉၇၄ ေမြးျဖစ္၍ အကြက္ ၂၉၄ ၌ ၇-၀၄-၁၉၇၄ ေမြးျဖစ္၏။ သူတို႔၏သား ေမာင္စိုင္း၀ဏၰမွာ အကြက္ ၂၈၉ ၌ ၁၀-၉-၁၉၉၂ ျဖစ္၍ အကြက္ ၂၉၄ ၌ ၂၈-၄-၁၉၉၂ ျဖစ္၏။ ဆက္လက္စံုစမ္းသိရွိရသည္မွာ သူတို႔မိသားစုသည္ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္၊ ေဒး၀န္းအေရွ႕ရပ္ကြက္ မဲဆႏၵေကာ္မရွင္ဥကၠဌ၏ တူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရ၏။

ထို႔အတူ ဆႏၵမဲအမွတ္စဥ္ (၅၇၅၈) ကိုမိုးေဇာ္ဦး၊ အမွတ္စဥ္ (၅၇၅၉) မခင္မ်ိဳး၀င္းတို႔သည္လည္း အကြက္ ၂၉၄ ၌ တစ္ခါပါ၏။ အကြက္ ၂၉၄ ၌ပင္ အမွတ္စဥ္ (၅၉၁၈)၊ အမွတ္စဥ္ (၅၉၁၉) တို႔တြင္လည္း ကိုမိုးေဇာ္ဦး၊ မခင္မ်ိဳး၀င္းတို႔ ထပ္ပါျပန္၏။

ပံု ၅

ပံု ၆

ဤသည္မွာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသးေသာ လတ္တေလာ စာရင္းသာျဖစ္၏။ သူတို႔ေဆြမ်ိဳးမ်ားကို အသက္မျပည့္ေသးဘဲ ထည့္ထားသည္မွာ ဘယ္မွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မသိႏိုင္ေသး။ အတြင္းေရးမွဴးဆိုသူမ်ား၏ ေဆြေတာ္အေပါင္း၊ မ်ိဳးေတာ္ရွစ္ေသာင္းကိုလည္း မေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေသး။

မဲတစ္ျပား၏ တန္ဖိုး မည္မွ်ရွိသည္ကို မဲေရတြက္ရာ၌ သိႏိုင္၏။ ယခုပင္ ၁၂ မဲမွ်ေတြ႕ရေပၿပီ။ ၁၂ မဲ ႏွစ္ျပန္ဆိုလွ်င္ ၂၄ မဲ။ ဤသို႔ ျပန္ၾကည့္လွ်င္ ေခါက္ခ်ိဳးတက္၍ သြားေပမည္။ ကင္း၀န္မင္းႀကီး ဆန္ကို ႏွစ္ျပန္စားသလို ျဖစ္မည္ကို ျပည္သူအေပါင္း သတိေကာင္းေကာင္းထား၍ ေစာင့္ၾကည့္ေဖာ္ထုတ္သင့္ေပေၾကာင္း တင္ျပအပ္ေပသည္။

ေယာမင္းေလး

www.facebook.com/cjmyanmar

DTP by Nyo Gyi

(PDF ဖိုင္အား Download ရယူခ်င္သူမ်ားအတြက္
http://www.scribd.com/nyog_1/d/85829263-Fake-Vote-Created-by-USDP-for-2012-by-Election
တြင္ Upload တင္ထားပါေၾကာင္း…)

 

ညိဳႀကီး၏ Blog စာမ်က္ႏွာတြင္ Update Post မ်ား မတက္သည္ကို အားမရသည့္ ညိဳႀကီး၏ ပရိသတ္မ်ားသို႔ March 18, 2012

Filed under: INSIDE BURMA NOW-A-DAY,INTRODUCTION MYSELF,MY WRITINGS — Nyo Gyi @ 3:39 pm
ကၽြန္ေတာ္ ညိဳႀကီး၏ Blog စာမ်က္ႏွာတြင္ Update Post မ်ား မတက္သည္ကို အားမရသည့္ ညိဳႀကီး၏ ပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ား …

ကၽြန္ေတာ္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဓာတ္ပံု၊ သတင္း၊ ဗြီဒီယိုမ်ားကို

www.facebook.com/nyogyi
(သို႔မဟုတ္)
www.facebook.com/cjmyanmar
(သို႔မဟုတ္)
www.cjmyanmar.com

တြင္သာ ပထမဦးစြာ အရင္တင္လိုက္ၿပီးေနာက္ ကၽြန္ေတာ့္၏ ဤ Blog စာမ်က္ႏွာတြင္ တင္ပါဦးမည္ဟု အားခဲထားေသာ္လည္း
ညိဳႀကီးသည္ အခ်ိန္မေလာက္ငွေသာေ၀ဒနာသည္တစ္ဦးျဖစ္ေပရာ Facebook တြင္ တင္ၿပီးေသာ အႏွီ ဓာတ္ပံု၊ သတင္း၊ ဗြီဒီယို အစရွိသည္တို႔ကို ဤ Blog တြင္ ျပန္မတင္ျဖစ္သည္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ Blog မိတ္ေဆြမ်ားအေနနဲ႔ အခ်ိန္အအားေလးမ်ားရွိလွ်င္ –

www.facebook.com/nyogyi
(သို႔မဟုတ္)
www.facebook.com/cjmyanmar
(သို႔မဟုတ္)
www.cjmyanmar.com

သို႔လည္း အလည္တစ္ေခါက္ လာေရာက္၍ သတင္း၊ ဓာတ္ပံု၊ ဗြီဒီယိုမ်ား ျမည္းစမ္းလွည့္ပါဦးဟု အထူးေမတၱာရပ္ခံ၊ ဖိတ္မႏၱက ျပဳလိုက္ရပါသည္။
Link
www.facebook.com/cjmyanmar
(သို႔မဟုတ္)
www.cjmyanmar.com

တြင္ ဗမာျပည္တြင္း၊ ျပည္ပမွ ျပည္သူ႕သတင္းသမား(Citizen Journalist)မ်ား (ညိဳႀကီး အပါအ၀င္)၏ သတင္း၊ ဓာတ္ပံု၊ ဗြီဒီယိုမ်ားကို အားပါးတရ ၾကည့္ရႈခံစားႏိုင္ၾကပါၿပီခင္ဗ်ား။

ေရွ႕ဆက္၊ ဆက္လက္၊ လက္တြဲ တိုက္ပြဲ၀င္ၾကဦးစို႔ !

Nyo Gyi of Burma

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မႏၱေလးခရီးစဥ္ ဓာတ္ပံုမ်ား – Mother Suu’s Mandalay Trip (Photos) March 3, 2012

Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,MY NEWS,NLD,PHOTOS — Nyo Gyi @ 2:44 pm

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မႏၱေလးခရီးစဥ္ ဓာတ္ပံုမ်ား

From Daw Aung San Suu Kyi in Mandalay

အျခားပံုမ်ားကို ေအာက္က လင့္ခ္မွာ သြားၾကည့္ပါ။

https://picasaweb.google.com/116723507462397308445/DawAungSanSuuKyiInMandalay?authuser=0&feat=directlink

ညိဳႀကီး
႐ိုက္ကူးတင္ဆက္သည္

Facebook မွာလည္း တင္ထားပါတယ္။
www.facebook.com/nyogyi

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.384773418199590.97020.100000008066345&type=3

 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသည့္ မႏၱေလးသားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကား March 2, 2012

Filed under: DAW AUNG SAN SU KYI,MY NEWS,NLD — Nyo Gyi @ 5:19 am

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသည့္ မႏၱေလးသားမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားရန္ အာဏာပိုင္မ်ားအဆင့္ဆင့္ ညႊန္ၾကား

From San & Suu
ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္မ်ားအတြင္း တစ္ေန႔သ၌ ကြၽႏ္ုပ္၏ မိတ္ေဆြတစ္ဦး မႏၱေလးၿမိဳ႕ေပၚက ရဲစခန္းတစ္ခုအတြင္း အမွတ္မထင္ ေရာက္ရွိေနခိုက္ ရဲအခ်င္းခ်င္း (သို႔မဟုတ္) ရဲမွ ရပ္ကြက္႐ံုး (သို႔မဟုတ္) ရဲမွ စစ္ႀကံ႕ဖြံ႕ေထာက္လွမ္းေရး သတင္းေပးတစ္ဦးဦးအား ဖုန္းျဖင့္ ညႊန္ၾကားေျပာဆိုေနသည့္အသံကို ၾကားခဲ့ရရာ အေၾကာင္းအရာမွာ ဤသို႔ျဖစ္၏။

“၂ဝ၁၂ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၃ – ၄ ရက္မ်ားတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ မႏၱေလးခရီးစဥ္ ရွိ၏။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မႏၱေလးမွာ ရွိေနစဥ္အတြင္း သူမအားေထာက္ခံသည့္ အိမ္မ်ားက ဆိုင္းဘုတ္၊ ပိုစတာ၊ စာတမ္းမ်ား တင္ၾကလိမ့္မည္။ အဆိုပါ အိမ္မ်ားကို စာရင္းျပဳစု၊ မွတ္တမ္းတင္ထားရန္”

ဟူသတည္း။

မႏၱေလးမွ ရဲစခန္းတိုင္း၊ ရပ္ကြက္အာဏာပိုင္တိုင္း၊ စစ္ႀကံ႕ဖြံ႕သတင္းေပးတိုင္း အႏွီ တာဝန္ကို ယူကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အား ေထာက္ခံသည့္မႏၱေလးအိမ္မ်ားစာရင္းကို ေစာင့္ၾကည့္ရယူၾကမည့္သေဘာရွိ၏။

(လက္ရွိ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတဆိုသူက အတည္ေပါက္ နားဝင္ခ်ိဳစည္း႐ံုး-အျပစ္ကာ စကားေတြကို မိန္႔ခြန္းဆိုၿပီး ေျပာလိုက္။ သူ႕ေအာက္က သူ႕လူေတြက အရင္စတိုင္မေျပာင္း၊နည္းညစ္နည္းေဟာင္းေတြ သံုးလိုက္နဲ႔ ျပဇာတ္ထဲမွာ ေရွ႕ကဇာတ္လိုက္ ေသနတ္ပစ္ျပတာကိုကန္႔လန္႔ကာ ေနာက္ကလူက ေဗ်ာက္သံေပးဖို႔ ေမ့သလိုမ်ိဳးျဖစ္ေနၿပီဗ်ိဳ႕။

ကဲ… မႏၱေလးသားေတြဘာလုပ္ၾကမလဲ။ ဒီသတင္းကို မွ်ေဝတာက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို ေထာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ မႏၱေလးသားေတြ ရြံ႕သြားေစဖို႔၊ တြန္႔သြားေစဖို႔ လံုးဝ မဟုတ္ပါဘူး။ စစ္ႀကံ႕ဖြတ္အဆိုးရကေတာ့ ဒီလို ဒီလို ႀကိဳတင္ ႀကံစည္ျပင္ဆင္ထားၾကၿပီ…ဆိုတာ သိေစခ်င္လို႔ပါ။ ဒီသတင္းကို သိရၿပီးတဲ့ေနာက္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ လာတဲ့အခါ မႏၱေလးသားေတြ ဘာလုပ္ၾကမလဲ။)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို အားေပးေထာက္ခံတဲ့ေနရာမွာ “မေၾကာက္တမ္း မရြံ႕တမ္း… မန္းသားေတြ ေအာင္ပန္း ဆြတ္ၾကရေပမည္” ဆိုသည္ကိုျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အေနႏွင့္ သံသယ တစိုးတစိမွ်မရွိ၊ ေသခ်ာစြာ ယံုၾကည္မိပါေတာ့သတည္း။ ။

(နားႏွင့္ ဆတ္ဆတ္ၾကားခဲ့ရၿပီး ျပန္လည္ ေဖာက္သည္ခ်ေသာ မိတ္ေဆြႀကီးအား ညိဳႀကီးက ဤစာႏွင့္အတူ အေလးျပဳလိုက္ရေပေၾကာင္း)

ညိဳႀကီး

၂.၃.၂၀၁၂