MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA

To upgrade Myanmar, we must do all necessary things for Myanmar !

THE KINGS AND BUDDHISM (BY PARAGU) August 29, 2009

Filed under: MY NEWS,OTHERS' WRITINGS,PHOTOS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION — Nyo Gyi @ 6:35 am
စာေရးဆရာႀကီး ပါရဂူ၏ “ ရာဇာ ႏွင့္ သာသနာ ” စာအုပ္
စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ အမီ
ဗမာျပည္တြင္း၌ ထြက္ရွိ


(ေရွ ႔ မ်က္ႏွာဖံုး)

(ေနာက္ ေက်ာဖံုး)
———————————————————————————-
ပါရဂူ
ရာဇာ ႏွင့္ သာသနာ
(သမိုင္း၊ သာသနာ၀င္၊ ရာဇ၀ံသမ်ားကို ေမႊေႏွာက္ျပဳစုထားသည့္စာအုပ္)

———————————————————————————-
ပထမအႀကိမ္ ပံုႏွိပ္ျခင္း – ( ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ အုပ္ေရ ၅၀၀ )
မ်က္ႏွာဖံုးဒီဇိုင္း – ေက်ာ္မင္းေမာင္
( တန္ဖိုး – ၃၅၀၀ က်ပ္ )
———————————————————————————-

ပါရဂူ၏ စာအုပ္အဖြင့္ စကားပလႅင္

———————————————————————————-

စာအုပ္အျမည္းကို လက္ကမ္းေၾကာ္ျငာစာရြက္ထဲမွ စာသားမ်ားအား ကူးယူၿပီး ဆက္လက္ေဖာ္ျပလိုက္ပါေၾကာင္း။


ပီယဒႆီ (အေသာက) ဘုရင္ႏွင့္ အိႏၵိယသာသနာ၀င္

“ျပည္သူမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ျခင္းမွတစ္ပါး၊ အျခားအလုပ္ ကၽြႏ္ုပ္တြင္မရွိ” ဟု ေၾကြးေၾကာ္ခဲ့သူ။
“ကမၻာႀကီးကို စစ္ျဖင့္ အႏိုင္မယူ၊ ဓမၼျဖင့္ အႏိုင္ယူမည္” ဟု ဆိုခဲ့ေသာ သာသနာျပဳမင္းေကာင္းမင္းျမတ္ ဘုရင္အေသာက ႏွင့္ အိႏၵိယ သာသနာ၀င္ ။

မိလိႏၵ၊ ရွင္နာဂသိန္ႏွင့္ ဂရိႏိုင္ငံ

ဘုရင္ အေသာက ထြန္းညွိသြားခဲ့ေသာ ဓမၼဆီမီး ၿငိမ္းမသြားေအာင္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းခဲ့သည့္ ဘုရင္ မိလိႏၵႏွင့္ ဂရိႏိုင္ငံသာသနာသမိုင္း ။

ကနိရွက ဘုရင္ႏွင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ

မိမိ၏ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈအတြက္ အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ဒႆန (သို႔) ဓမၼဟုဆိုခဲ့သည့္ အယူအဆကို ေျပာဆိုခဲ့သူ။
ဘုရားဆင္းတုေတာ္ စတင္ထုလုပ္ပူေဇာ္ခဲ့သည့္ ဘုရင္၊ ဗုဒၶဘာသာစာေပထြန္းကားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ သာသနာျပဳမင္းႀကီး ကနိရွက အေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ။

ဒု႒ဂါမဏိ ႏွင့္ သီရိလကၤာ

တိုင္းရင္းသား သီဟိုဠ္လူမ်ိဳးမ်ား ႀကီးပြားထြန္းကားေရး၊ ဗုဒၶသာသနာ ႀကီးပြားထြန္းကားေရး ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို စြမ္းစြမ္းတမံ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ေသာ ဘုရင္မင္းျမတ္ ဒု႒ဂါမဏိ၏အေၾကာင္းႏွင့္ သီဟိုဠ္သာသနာ၀င္အေၾကာင္း။

ဘုရင္ဦးတည္ႏွင့္ တရုတ္ႏိုင္ငံ

ပိဋကတ္သံုးပံုကို ပထမဦးဆံုး တရုတ္ျပည္တြင္ ထုတ္ေ၀ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ မင္းႀကီး (သို႔)  ဗုဒၶဘာသာကို ႏိုင္ငံေတာ္ဘာသာအဆင့္တြင္ ထားခဲ့သည့္ ဘုရင္ႏွင့္ တရုတ္သာသနာ၀င္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခ်ိဳ ႔ ။

ကုဗေလခန္ႏွင့္ တိဘက္ႏိုင္ငံ

“လက္၀ါးမွ လက္ေခ်ာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာ၏။  ဗုဒၶ၀ါဒသည္ လက္၀ါးႏွင့္ တူ၏။ အျခားဘာသာတရားမ်ားကမူ လက္ေခ်ာင္းမ်ားႏွင့္တူ၏” ဟု အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုခဲ့ေသာ စစ္ဘုရင္ ကုဗေလခန္။
လူမသိေသးသည့္ ဗုဒၶသာသနာျပဳမင္း၏အေၾကာင္း ။

သီရိသူရိယ၀ံသရာမ ႏွင့္ ထိုင္းႏိုင္ငံ

ဗုဒၶဘာသာကို ျပန္႔ပြားေအာင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သူ။ သူကိုယ္တိုင္ ပဥၹင္းခံၿပီး သသနာ့ေဘာင္အတြင္း ၀င္ေရာက္သြား၍ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေတာင္းပန္ေသာေၾကာင့္ သကၤန္းခၽြတ္၊ တိုင္းျပည္တာ၀န္ျပန္၍ ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေသာ သာသနာျပဳမင္းတစ္ပါးႏွင့္ ထိုင္းသာသနာ၀င္။

အိႏၵိယ၊ သီရိလကၤာ၊ တရုတ္၊ ထုိင္း၊ မြန္ဂို၊ တိဘက္၊ နီေပါ၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယား၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ေလာ၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံေပါင္း (၁၃)ႏိုင္ငံတြင္ ဗုဒၶဘာသာမ်ိဳးေစ့ ႀကဲခ်ေပးခဲ့ေသာ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ သာသနာျပဳမင္းမ်ား၏အေၾကာင္း၊ ဂိုဏ္းစဥ္ဂိုဏ္းဆက္ ရဟန္းေတာ္မ်ားအေၾကာင္း ျပည့္ျပည့္စံုစံု ဖတ္ရႈခြင့္ရမည့္စာအုပ္ေကာင္းျဖစ္သည္။

ပဥၥဂံစာအုပ္တိုက္
မႏၱေလး မွ ထုတ္ေ၀သည္။
———————————————————————————-

ပဥၥဂံစာအုပ္တိုက္

၁၆၇ (A)၊ ၃၅ လမ္း၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ ႔နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ႔ ။
ဖုန္း – ၀၁-၃၇၇၀၆၁
 

Evening in Pain August 25, 2009

Filed under: OTHERS' POEMS,PHOTOS — Nyo Gyi @ 4:19 pm
ေဝဒနာ ညေနခင္း

ညေနခင္းငွက္တစ္ေကာင္လုိပဲ
ဝဲဝဲၿပီး အသုိက္ေလးဆီ ပ်ံခ်င္လုိက္တာ
သူစိမ္းေတြၾကားမွာ ေဝဒနာေတြက အလြန္အကၽြံ စိမ္း။

ငါကုိယ္တိုင္မသိတဲ႔ ငါ
မုန္တုိင္းေတြမိေနေပါ႔။

အဲဒီယဥ္ပါးမွဳေတြနဲ႔ ထံုထိုင္း
ေအာ္ မုန္တုိင္းကေတာ႔ မုန္တုိင္းပဲေလ။

က်ေနာ္သြားေနတဲ႔ လမ္းေတြေလ
အေမ႔ေတာလမ္းေလးကုိ ထိခုိက္ေနမလား။

ထားပါေတာ႔ေလ ဒါေတြက က်ေနာ္နဲ႔ အေမ႔ၾကားမွာ တစ္ေန႔ ေဆြးေႏြးၾကတာေပါ႔။

ေဝဒနာ အလြန္အကၽြံေတြၾကားမွာ
အေတာင္ေတြက ေညာင္းလြန္းလုိ႔ ပ်ံရင္းအိပ္ငိုက္မိတယ္။

သူငယ္ခ်င္းေတြ ဘယ္မွာ က်ရစ္ခဲ႔ပါလိမ္႔
အေဝးၾကီးကလူေတြ သူငယ္ခ်င္းလုပ္ရတာထက္
က်ရစ္ခဲ႔တဲ႔ သူငယ္ခ်င္းေတြ ျပန္ေကာက္ေတာ႔မယ္။       ။

လြင္ျပင္ဟန္

 

SEPTEMBER SAFFRON REVOLUTION DAY ACTIVITY LEADED BY IBMO

Filed under: OTHERS' NEWS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION — Nyo Gyi @ 10:01 am

သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္က ဦးေဆာင္မည့္
ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးေန႔ ေမတၱာပို႔ ဆုေတာင္းပြဲ

သာသနာ့ဥေသွ်ာင္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ျမန္မာရဟန္းေတာ္မ်ား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္
SASANAMOLI – INTERNATIONAL BURMESE MONKS ORGANIZATION
http://www.burmesemonks.org

Announcement Aug 24 2009

 

INTERACTION OR INTER-ACTION?

Filed under: Uncategorized — Nyo Gyi @ 9:40 am

“အင္တာ-အက္ရွင္” လား “အင္တာရက္ရွင္” လား

(24.8.009)

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့တဲ့ အေမရိကန္ (ဆီေနတာ)ဟာ မီဒီယာမ်ား အဆိုအရ ေဒၚစုက ဘာေျပာတယ္ဆိုတာကို သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲမွာ သတိထားျပီး ေျပာဆိုေၾကာင္း သိရွိရပါတယ္။


ပထမေန႔နဲ႔ ေနာက္ေန႔ သတင္းထြက္တာေတြ မတူၾကပါ။ အစဦးဆံုး စာလံုးမဲၾကီးေတြနဲ႔ ထြက္လာတာကေတာ့ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ (ဆန္ရွင္) တခ်ိဳ႕ ရုတ္သိမ္းမွာကို ကန္႕ကြက္မယ္ မထင္ပါဘူးတဲ့။ ဒါက (အင္တိုင္-ဆန္ရွင္) အမတ္စကား ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီသတင္းနဲ႔ပတ္သက္လို႔ ျမန္မာ (မီဒီယာ)တခုကေန ကြ်န္ေတာ့္ကို (အင္တာဗ်ဴး)တံုးက (ဆန္ရွင္)ကိစၥမွာ ေဒၚစုက ဒီလို ေျပာတယ္လို႔ ဆိုတာမွာ ကြ်န္ေတာ္ သံသယရွိပါတယ္လို႔ ေျဖခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ (မီဒီယာ)က သံုး မသံုးေတာ့ မသိပါ။ ေနာက္ေန႔မွာဘဲ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကိုယ္တိုင္က သူ႔ရဲ႕ တရား၀င္ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူကတစ္ဆင့္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို ၾကားရေတာ့ ကြ်န္ေတာ့္ သံသယဆိုတာ မွန္သြားပါတယ္။

ရွင္းလင္းခ်က္ထဲမွာ တခုဆက္ရွိျပန္ေသးတာက ဘာသာျပန္တာေျပာေျပာ၊ အဓိပၸာယ္ေကာက္တာဆိုဆို ကြ်န္ေတာ္ ျပန္ခ်င္တာ၊ ေကာက္ခ်င္တာနဲ႕ နဲနဲလြဲေနတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ Interaction ဆိုတာပါ။ တခ်ိဳ႕က “ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔” “ညႇိႏႈိင္းဖုိ႔” “ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ” “ညိွႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း” စသျဖင့္ တာသာျပန္ ေကာက္ယူၾကျပီး၊ တခ်ိဳ႔ကေတာ့ Interaction ကို အတိုင္းသား ထည့္သြင္း ေဖၚျပၾကတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ သတင္းသမားမ်ားအဖို႔ ျမန္ဖို႔ကအေရးပါလို႔နဲ႔ တူပါတယ္။


Interaction ဟာ Inter-action နဲ႔မတူပါ။ Inter-action ဆိုတာက တြဲလုပ္တဲ့သေဘာ ပိုေဆာင္ပါမယ္။ Interaction က စကားေျပာၾကတဲ့ သေဘာ၊ အျပန္အလွန္သေဘာ၊ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္တဲ့သေဘာ၊ ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးေရးပါဘဲ။ လူႏွစ္ေယာက္ေတြ႕တာနဲ႔ ဆရာနဲ႔တပည့္ျဖစ္ရင္ေတာင္ ကေန႔ေခတ္မွာ ဆရာေျပာတာခ်ည္း တပည့္က နားေထာင္ရတာ မဟုတ္လို႔ တစ္ေယာက္ေကေျပာတာကို က်န္တစ္ေယာက္က သူ႔အယူအဆ၊ ဒါမွမဟုတ္ တစ္ဖက္ေျပာတာကို သေဘာတူ-မတူ ေျပာရတာပါ။ (ဆီမီနာ)တို႔ (၀ပ္ေရွာ့ပ္)တို႔မွာလဲ အဓိက ေျပာမယ့္လူ ေျပာျပီးတဲ့ေနာက္ Questions and comments က်န္တဲ့လူေတြက ေမးလိုတာေရာ၊ ေျပာလိုတာေျပာႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္ ထည့္ပါတယ္။ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲလို Questions and answers အေမး-အေျဖမဟုတ္ပါ။


လူ-လူခ်င္းမဟုတ္ဘဲ လူနဲ႔ ကြန္ျပဴတာအၾကားမွာေရာ၊ ကြန္ျပဴတာေတြအၾကားမွာေရာ (အင္တာရက္ရွင္) ရွိတာပါဘဲ။ လူနဲ႔ တီဗြီအၾကား အျပန္အလွန္သေဘာပါရင္ Interactive လို႔ေျပာပါတယ္။ Communicate လုပ္ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ “အျပန္အလွန္သေဘာ” က အေရးၾကီးတဲ့ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ပါတယ္။ အတူေနရင္း-လုပ္ကိုင္ရင္း အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုၾကတာျဖစ္လို႔ တခုခုကို “ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ” “တြဲလုပ္တဲ့သေဘာ” နဲ႔ ကြာျခားပါတယ္။


ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တာ မတိုင္ခင္ ညိွႏိႈင္းတာရွိရမွာျဖစ္ျပီး၊ ညိွႏိႈင္းတာေရာက္ဖို႔ လုပ္ရမယ့္အဆင့္ကို Interaction အဆင့္လို႔ ေခၚမယ္ထင္ပါတယ္။


ဒါ့ေၾကာင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေျပာခဲ့တဲ့ “ျပည္ပမွာထက္အရင္ ျပည္တြင္းထဲမွာ Interaction လုပ္ဖို႔ လိုတယ္” ဆိုတာကို “ကိုယ့္ျပည္ထဲမွာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္သေဘာပါတဲ့ ဆက္သြယ္ေရး၊ ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိဖို႔ လိုတယ္” လို႔ မွတ္ယူသင့္ပါတယ္။ တစ္ဖက္ကေျပာသမွ် လိုက္လုပ္ရမယ္၊ မလိုက္ရင္ ဘယ္ဥပေဒနဲ႔ ညိလို႔၊ ဘယ္ဥပေဒကို ခ်ိဳးေဖာက္လို႔ ဘာျပစ္ဒ္၊ ညာျပစ္ဒ္ဆိုတာနဲ႔ လံုး၀မတူပါ။


အလုပ္ရံုတစ္ခုမွာ စီမံခန္႔ခြဲေရးနဲ႔ အလုပ္သမားေတြၾကား Interaction ရွိမွ အလုပ္က တိုးတက္ပါသတဲ့။ ျမန္မာျပည္ ဆိုတဲ့စက္ရံုၾကီး တိုးတက္မလာတာလဲ Interaction မရွိေသးလို႔ပါဘဲ။ ာတ္ပစၥည္းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခု ေတြ႕ရင္ ာတ္ေျပာင္းလဲမျဖစ္လာကလည္း အတူတူပါ။ အႏွစ္ ၂၀အတြင္း ျမန္မာျပည္မွာ ေျပာင္းလဲမႈမရွိေသးတာ Interaction မရွိေသးလို႔ပါ။


တင့္ေဆြ

 

Yettaw from Inyar Lake August 22, 2009

Filed under: DAW AUNG SAN SUU KYI,NLD,OTHERS' POEMS — Nyo Gyi @ 3:56 pm
အင္းယားကန္သို႔ အိုၾကက္ေတာ

John Yettaw arrives in Bangkok

က်ဳပ္တို႔ရြာမွ ကိုၾကက္ေတာ
အင္းယားကန္ေပၚ ေမ်ာ
ၾကက္ေတာ္ခုန္တက္ ေဒၚစုအိမ္
ခုႏွစ္ႏွစ္ခ်လို႔ လိမ္
ဒီအခ်ိန္မယ္ ၾကက္ေတာစုတ္
၀က္ေပါ လာလို႔ ထုတ္ ။

ဒီဇာတ္ရႈပ္က ၀က္ေပါေရ
ေဒၚစု လႊတ္ပါေဟ
ေထြလီကာလီ ငါမသိ
၀က္ေပါ တခြိခြိ ။ ။

ယမထာ
———————————————————————
ခက္ဆစ္မ်ား

ၾကက္ေတာ = ဂၽြန္၀ီလ်ံယက္ေတာရဲ႕ ျမန္မာနာမည္
၀က္ေပါ = အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ ဂ်င္မ္၀က္ဘ္ရဲ႕ ျမန္မာမႈျပဳထားတဲ့ နာမည္
———————————————————————

Photo of
John Yettaw arrives in Bangkok was taken from –
http://www.thaiphotoblogs.com/index.php?blog=5&title=john-yettaw-arrives-in-bangkok&more=1&c=1&tb=1&pb=1

 

NEW REVOLUTION IS COMING SOON?

Filed under: OTHERS' NEWS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION — Nyo Gyi @ 3:30 pm
အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးလႈပ္ရွားမႈႀကီး
အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းေၾကာင္းသတင္းထုတ္ျပန္ျခင္း
၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၂၂)ရက္
သံဃာအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ – ျမန္မာႏိုင္ငံ
Website : www.slm.net.tc

Sangha 454_2009

 

About Jakarta Conference By Tint Swe August 20, 2009

Filed under: OTHERS' NEWS,OTHERS' WRITINGS,UNITY IS STRENGTH — Nyo Gyi @ 4:19 pm
ဂ်ကာတာ ကြန္ဖရင့္

တစ္ပတ္ေလာက္အတြင္း (အင္တာနက္)မွာ (ဂ်ကာတာ ကြန္ဖရင့္)နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ေရးေနၾကတာတခ်ိဳ႕ကို ဖတ္ရပါတယ္။ အျပဳသေဘာေတြကို ေက်းဇူးတင္ရမွာပါ။ တကယ္လို႔ “Proposal for National Reconciliation” ဆိုတာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ Movement for Democracy and Rights of Ethnic Nationalities ရဲ႕ အစည္းအေ၀းကိစၥမွာ မရွင္းတာေလးေတြ ရွိေနပါရင္ ကြ်န္ေတာ္ ဒီလို ျပန္လည္ေရးသား အစီရင္ခံပါရေစ။

(ဂ်ကာတာ)ကြန္ဖရင့္ျပီးရင္ ဥေရာပကြန္ဖရင့္တခု ရွိေသးတယ္ဆိုတာကိုေတာ့ ရိုးရိုးသားသားေျပာရရင္ ကြ်န္ေတာ္ အခုထိ မသိေသးပါ။ အဲဒီကြန္ဖရင့္မွာ အန္စီဂ်ီယူဘီ၊ အန္စီယူဘီ၊ အီးအန္စီ၊ အျပင္ တတိယအုပ္စုပါမယ္ဆိုတာလည္း မသိပါ။

အတိအက် သိတာကိုသာ ေရးပါမယ္။ ဂ်ကာတာမွာ လုပ္ခဲ့တာက NCGUB, NCUB, ENC, WLB, FDB, SYCB နဲ႔ NYF ဆိုတဲ့ ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႔ (၇)ဖြဲ႔ျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဒီခုနစ္ဖြဲ႔လံုးဟာ သိျပီးျဖစ္တဲ့အတိုင္း ဒီမိုကေရစီေရး၊ တိုင္းရင္းသား တန္းတူ ညီမွ်မႈ၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ဆိုတဲ့ ဗ်ဴဟာပိုင္းမွာ တူညီၾကပါတယ္။ ေနာက္ျပီး၊ (ဆန္ရွင္)ကိစၥမွာလည္း တူၾကသလို၊ ၂၀၀၈-၂၀၁၀ မွာလည္း တူၾကပါတယ္။ တူတယ္ဆိုတာထက္ တြဲလုပ္ေနၾကတာမို႔ နားလည္မႈေတြ အထူးရွိၾကတာကို ေျပာခ်င္တာပါ။

တတိယအုပ္စုဆိုတာ ဘယ္ဟာကို ရည္ညႊန္းလဲ တိတိက်က် မမွန္းတတ္ပါ။ တကယ္လို႔ စစ္အုပ္စုမဟုတ္ေပမဲ့ (ဆန္ရွင္)၊ ဖြံ႕ျဖိဳးေရး၊ ၂၀၁၀ ဆိုတာေတြမွာ ကြ်န္ေတာ္တို႔နဲ႔ မတူသူမ်ားကို တတိယလို႔ ေခၚမယ္ဆိုရင္ျဖင့္ (ဂ်ကာတာ)မွာ သူတို႔  မပါပါခင္ဗ်ား။ သိတဲ့အတိုင္း ျမန္မာေရဒီယိုေတြက မတူဘူးထင္သူေတြကို တြဲထုတ္ေပးတာ ေခတ္စားေနတာမို႔ သူတို႔တေတြနဲ႔ ေရဒီယိုေတြမွာ အတူတူ စကားေျပာခ်င္ေျပာပါမယ္။ ဘံုလုပ္ငန္းတခု ခ်ေရးမွာေတာ့ သူတို႔မပါပါ။ သူတို႔လုပ္လည္း ကြ်န္ေတာ္တို႔ကို ေခၚမွာ မဟုတ္ပါ။ အတိုက္အခံေတြ မညီညြတ္ဘူးလို႔ေျပာလဲ ခံေနရဦးမွာပါ။

(ဂ်ကာတာ)ကေန ညီညြတ္မႈတစ္ခု ရတာပါ။ အနိမ့္ဆံုးအားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာေရာင္းကုန္တစ္ခုကို တညီတညြတ္ ထုတ္လုပ္ခဲ့ၾကတာပါ။ ၀ယ္တာ၊ မ၀ယ္တာက ေနာက္ေမးခြန္းတစ္ခု ျဖစ္ပါမယ္။ ႏိုင္ငံေရးေစတနာပါပါ လုပ္ခဲ့ၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ (အာစီယံ)ထဲသြားထိုင္ျပီး အသံထြက္ခဲ့ၾကတာလည္း ျဖစ္ပါေသးတယ္။ တစ္ဖြဲ႔မွာ တစ္ခုစီေလာက္ (ရုပ္မက္) တို႔ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အစီအစဥ္ဆိုတာေတြ ရွိေနတဲ့အထဲ၊ (အနည္းဆံုးေတာ့) ဒီအဖြဲ႔အစည္းေတြကျဖင့္ တခုထဲ ဒါပါလို႔ ေျပာႏိုင္တဲ့ အဆင့္တခုကို ေရာက္ခဲ့တာပါ။

“ကိုယ္မၾကိဳက္တာေတာ့ သိတယ္ ကုိယ္ၾကိဳက္တာကိုယ္ မသိဘူး” လို႔ အထင္ခံေနရာကေန “က်ဳပ္တို႔မွာ ဒီအျမင္ေတြ အတူတကြ ရွိၾကတယ္”လို႔ ေျပာႏိုင္လာတာ ျဖစ္ပါေသးတယ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ သက္သက္မဟုတ္ အုပ္စိုးသူမ်ားလဲ ပါ၀င္ႏိုင္တဲ့ အစီအစဥ္တရပ္ကို တင္ျပတာမို႔ ဒီအဆိုျပဳခ်က္ဟာ အျဖစ္ခ်င္ဆံုး (အိုင္ဒီးလ္)ေတြေတာ့ မဟုတ္ပါ ခင္ဗ်ား။

ခုနစ္ဖြဲ႔ဟာ “အားလံုး” လို႔ မေျပာပါ။ ကေန႔ကာလ အခင္းအက်င္းအရ လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား တေနရာထဲ စုလို႔ရမွာလဲ။ ျပည္တြင္းမွာသာမက အျပင္မွာလဲ အေျခအေနက ေပးတာမဟုတ္ပါ။ (၇)ဖြဲ႔ကိုေတာင္ အခ်ိန္၊ အရင္းအျမစ္နဲ႔ သႏၷိ႒ာန္ေတြ အေတာ္ၾကီး စုစည္းခဲ့ရတာပါ။ ဒီလိုစုစည္းႏိုင္တာထက္ ပိုက်ယ္ျပန္႔တာမ်ိဳး ျဖစ္ႏိုင္ရင္ ဘယ္သူကမဆို ၾကိဳဆိုၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ (၇)ဖြဲ႔ကလဲ ဒို႔ခ်ည္းဘဲကြ မဟုတ္ပါ။ ဆက္လုပ္ရာ၊ တြဲလုပ္စရာေတြ တေလွၾကီး ရွိပါေသးတယ္။

အခုထိေတာ့ ထုတ္ေျပာလို႔ရမဲ့ အဖြဲ႔ေတြထက္ပိုျပီး တိုင္ပင္ညွိႏိႈင္းတာေတြ လုပ္ထားျပီးပါျပီ။ သေဘာထားရယူတာေတြ၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္ေတြလဲ ပါသြားျပီးျဖစ္ပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ၆ လက အစပ်ိဳးအဖြဲ႔အစည္းရဲ႕ မူၾကမ္းဟာ အခုေလာက္ထိ မျပည့္စံုခဲ့ပါ။

ေနာင္လည္း ပိုျပည့္စံုတဲ့တိုင္ေအာင္ မစြံတဲ့ေရာင္းကုန္ျဖစ္ဖို႔က အမ်ားၾကီး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ စစ္အုပ္စုအပါအ၀င္ (စတိတ္-ဟိုးလ္ဒါး) လို႔ ေခၚသူအားလံုး ပါျပီး၊ အတူတူထိုင္ဆြဲတာမ်ိဳးျဖစ္မွ စြန္မွာပါ။ အဲဒီအဆင့္ မေရာက္ႏိုင္မီ အတူတကြ ထိုင္ႏိုင္ၾကသူမ်ားကေန အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး အစီအစဥ္တစ္ခုကို တင္ျပလိုက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

အရင္က မရွိေသးတာတစ္ခုကို စလုပ္တာဟာ သမိုင္းတြင္တယ္လို႔ဆိုရင္ (ဂ်ကာတာ)ဟာ သမိုင္းေလးတခုပါ။ အခ်ိန္ေကာင္းေတာ့ ဟုတ္မသြားပါ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေပၚ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မႈ လုပ္လိုက္တာနဲ႔ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရး အဆိုျပဳခ်က္ဟာ တစ္ခ်ိန္တည္းဆိုသလို ထြက္ခဲ့ရပါတယ္။ တဖက္က အာဃာတ ႀကီးမားဆဲကာလမွာ အျပဳသေဘာေဆာင္ တင္ျပခ်က္လုပ္တာဟာ အားနည္းခ်က္လို႔ မယူဆေစလိုပါ။ ကြ်န္ေတာ္တို႔ ကံမေကာင္းျဖစ္ဆဲပါ။

၂၀၀၃ (ရုပ္မက္)ကလြဲရင္ ဘာမွ မရွိေတာ့ဘူးဆိုသူမ်ား စိတ္၀င္စားလာေစခ်င္ပါတယ္။ သိခ်င္-ျဖည့္ခ်င္-ပါခ်င္သူမ်ား ရွိလာရင္ ေတြ႔ဆံု ေဆြးေႏြးေရးတစ္ခု ရလာတာပဲ ျဖစ္ပါမယ္။ ၾကားကေန သြားေျပာမဲ့သူမ်ားကလည္း တဖက္က “ဒါ” ရွိတယ္လို႔ သယ္သြားေစဖို႔လည္း မွန္းပါတယ္။

ကိုယ္လုပ္ရမယ့္အလုပ္ကို စိတ္ေကာင္းေစတနာ မွန္မွန္နဲ႔ မဆုပ္မနစ္ လုပ္ေနၾကသူေတြကို ေလးစားပါတယ္ခင္ဗ်ား။
 

တင့္ေဆြ

———————————————
Movement for Democracy and Rights for Ethnic Nationalities Website
 

New Yettaw?

Filed under: DAW AUNG SAN SUU KYI,NLD,OTHERS' WRITINGS,PHOTOS,SATIRE — Nyo Gyi @ 3:59 pm

NLD ဒုဥကၠဌ ဦးတင္ဦး၏ အက်ယ္ခ်ဳပ္ ေနအိမ္ၿခံ၀င္းအတြင္း

အေမရိကန္ ေနာက္တစ္ေကာင္ ခိုး၀င္၊ ေနထိုင္ျခင္းအမႈ

 


(ဦးတင္ဦး၏ ေနအိမ္ၿခံ၀င္းအတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္ခဲ့သည့္ အေကာင္အား အေမရိကန္သံရံုးမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းေနစဥ္)

 

ယမန္ေန႔ ညဦးပိုင္းအခ်ိန္တြင္ ဘဘဦးတင္ဦး ေနအိမ္ ျခံ၀င္းအတြင္း မသကၤာဖြယ္ရာ ပုတ္သင္ညိဳတစ္ေကာင္ ေတြ႔ရွိပါသျဖင့္  လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ား အခ်ိန္မွီ၀င္ေရာက္၍ အဆိုပါ ပုတ္သင္ညိဳအား ဖမ္းဆီးထိမ္းသိမ္း လိုက္သည္။ 

ေနျပည္ေတာ္မွ လာသည့္ သတင္းမ်ားအရ ဘဘဦးတင္ဦးအား ျခံ၀င္းအတြင္း ပုတ္သင္ညိဳေတြ႔ရွိသည့္အမွဳျဖင့္ အေရးယူရန္ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
 
အဆိုပါ ပုတ္သင္ညိဳအား အေမရိကန္အစိုးရဧ။္ အကူအညီနွင့္ သစ္ပင္ေပၚသို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ ေပးရန္ ႏိုင္ငံေတာ္ အၾကီးအကဲ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးသန္းေရႊက ဆံုးျဖတ္လိုက္ေၾကာင္း ႏွင့္ တရုတ္အစိုးရမွ ဤသည္မွာ ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးသာျဖစ္ျပီး အင္အားၾကီးႏုိင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ၀င္ေရာက္ မစြက္ဖက္သင့္ေၾကာင္း။
 
ကုလသမဂၢမွလည္း ၄င္းတို႔ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ရန္ အခ်ိန္ ၃ ရက္ ယူမွာျဖစ္ေၾကာင္း ေနာက္ဆက္တြဲ သတင္းထပ္မံရရွိပါသည္။ 

(ေအဘီစီဒီ သတင္းေထာက္)
—————————————————————– 

အီးေမးလ္မွ တစ္ဆင့္ ရရွိသည္ကို ျပန္လည္ မွ်ေ၀ပါသည္။

—————————————————————– 
ပုတ္သင္ညိဳပံုကို http://myitchyfingers.wordpress.com/tag/education/page/2/ မွ ရယူုပါသည္။

 

ICC & Myanmar Military Junta August 18, 2009

ႏိုင္ငံတကာ ရာဇ၀တ္မႈ ဆိုင္ရာ တရားရံုး (အိုင္စီစီ) တြင္
ျမန္မာ စစ္အာဏာရွင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား စြဲခ်က္တင္ႏိုင္ေရး သံုးသပ္ခ်က္

Compiled and analyzed by Lwin Aung Soe – 2009

ICC _print_

 

>SMILE WEAPON August 17, 2009

Filed under: OTHERS' POEMS,SEPTEMBER GOLDEN REVOLUTION — Nyo Gyi @ 5:38 pm

>

ခႏၱီႏွလံုး အၿပံဳးမ်က္ႏွာ

ေလာကီပုဂၢိဳလ္၊ လူထိုထိုတို႔
မလိုစိတ္ထား၊ မုန္းစိတ္ပြားလည္း
ငါ့အားရန္ျပဳ၊ ငါမမႈေပ
ၿပံဳး၍ေနအံ့ ။

ငါသည္ေသာ္ကား၊ ဘုရားသားေတာ္
ျမတ္ေထရ္ေက်ာ္မို႔
သင္တို႔ရန္ျပဳ၊ စိတ္ထားႏုလည္း
မုခမညိဳ၊ ရန္မလိုဘဲ
အခ်ိဳမ်က္လံုး၊ အၿမဲသံုးလ်က္
အၿပံဳးျဖင့္သာ ေနလိုက္ပါမည္
ဆယ္ကမၻာတိုင္ မုန္းေစေသာ္ ။

အရွင္ေတဇ၀ႏၱ (စလင္း) ေရႊကံေျမ

—————————————————————————-
ျပည္တြင္းထုတ္
ေမတၱာရွင္” ဘာသာယဥ္ေက်းမႈမဂၢဇင္း
အမွတ္ (၂)၊ ၂၀၀၉၊ ၾသဂုတ္လ၊ စာမ်က္ႏွာ (၇) မွ ကဗ်ာအား
စက္တင္ဘာ ေရႊ၀ါေရာင္ေတာ္လွန္ေရး ႏွစ္ပတ္လည္ အႀကိဳအျဖစ္
ကူးယူေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။