MYANMAR POLITICAL NEWS, ART AND IDEA

To upgrade Myanmar, we must do all necessary things for Myanmar !

>UNGA voting record December 30, 2008

Filed under: OTHERS' NEWS,UN — Nyo Gyi @ 10:56 am

>

၂၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ
ဂ်ီေအ/၁၀၈၀၄


ေျခာက္ဆယ့္သံုးၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ (ပလင္နရီ) အစည္းအေ၀း
၇၄ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း(ညပိုင္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲ ၈၀၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၂၅၊ ၾကားေနမဲ ၄၅ (ေနာက္ဆက္တြဲ VII)ျဖင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္၏ “ျပည္တြင္းအစပ်ိဳးႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ”ျဖစ္သည္ဟု ကန္႕ကြက္ေစကာမူ အတည္ျပဳလိုက္သည္။ တတိယေကာ္မတီ၏ေထာက္ခံခ်က္ ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးေကာ္မတီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ထံုးပိုင္းအမ်ားစုပါ၀င္သည့္စာသားကိုလည္း အားလံုးသေဘာတူနည္းျဖင့္ အတည္ျပဳသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်အျပီး၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မွ လူ႕အခြင့္အေရးအား ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ တလြဲအသံုးျပဳျခင္း ကို သူ႕ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သည္ သိသိသာသာ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းေနေၾကာင္း၊ ယခုဆိုလ်င္ တိုင္းျပည္သည္ ၂၀၁၀တြင္ ပါတီစံုပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီသို႕ ေခ်ာေမြ႕ညင္သာစြာ ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။

ထို႕ေနာက္ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ကဆက္လက္ေျပာဆိုရာတြင္ ယခုခ်မွတ္လိုက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကန္႕ကြက္ထိုက္ေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ေျပာင္က်က်စြက္ဖက္ျခင္းကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္တခုျခင္းအလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္းအတြက္ မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ မည္သို႕ဆိုေစကာမူ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရမွဴး၏(ဂြတ္-ေအာဖစ္စ္) ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ ျမန္မာသည္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးညြတ္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ VII

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍မဲေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးအျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (ေအ/၆/၃၄၃၀/အက္ဒ္၃) အား ေထာက္ခံမဲ ၈၀၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၂၅၊ ပ်က္ကြက္မဲ ၄၅ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိ-မွတ္တမ္းတင္သည္။

ေထာက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အာဖကန္နစ္စတန္၊ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ အာဂ်င္တီးနား၊ အာေမးနီးယား၊ ၾသစေတးလ်၊ ၾသစၾတီးယား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ ေဘာစနီးယား-ဟက္ဇာဂိုဘီးနား၊ ေဘာ့စ၀ါနာ၊ ဘရာဇီးလ္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ဘာရြန္ဒီ၊ ကေနဒါ၊ ခ်ီလီ၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ ခရိုေယးရွား၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ခ်က္-ရီပတ္ဘလစ္၊ ဒင္းမတ္၊ ဒိုမီနီကန္-ရီပတ္ဘလစ္၊ အရီထရီးယား၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂရိစ္၊ ဂါြတီမာလာ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ အုိက္စလန္၊ အီရတ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အစ္စေရး၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကဇာ့ကစတန္၊ လတ္ဗီးယား၊ လက္ဘႏြန္၊ လီခ်င္စတိုင္း၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ လူဇင္ဘာ့ခ္၊ ေမာလ္ဒိုက္၊ ေမာလ္တာ၊ မာရွယ္ကြ်န္းစု၊ ေမာေရးရွပ္စ္၊ မက္စီကို၊ မိုက္ခရိုနီးရွား၊ မိနာကို၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ မြန္ေတနီဂရိုး၊ ေမာရိုကို၊ ေနာ္ရူး၊ နယ္သာလင္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ပလူးအာ၊ ပနာမား၊ ပါရာေဂြး၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူဂယ္၊ ကိုရီးယားသမတႏိုင္ငံ၊ ေမာလ္ဒိုဗာသမတႏိုင္ငံ၊ ရိုေမးနီးယား၊ ဆာမိုအာ၊ ဆန္မာရီယို၊ ဆလိုေဗးကီးယား၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇလန္၊ မက္ဆီဒိုနီးယား(ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယား)၊ တီေမာ-လက္ဆီ၊ တြန္ဂို၊ တူရကီ၊ ယူကရိန္း၊ ယူႏိုင္တက္-ကင္းဒန္း၊ ယူႏိုက္တက္စတိတ္စ္၊ ယူရူဂြိဳင္း၊

ကန္႕ကြက္သည္ႏိုင္ငံမ်ား

အယ္လ္ဂ်ီရီးယား၊ အဇာဘိုဂ်န္၊ ဘ၈ၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘိုင္လိုရပ္စ္၊ ဘရုႏိုင္း-ဒါရူဆလမ္၊ ခ်ိဳင္းနား၊ က်ဴးဘား၊ ဒီမိုကရက္ကိုရီးယားသမတႏိုင္ငံ၊ အီဂ်စ္၊ အိႏၵိယ၊ အီရန္၊ ေလာ၊ လစ္ဗ်ား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ႏိုက္ကာရာဂြါ၊ အိုမန္၊ ရုရွား၊ သီရီလကၤာ၊ ဆူဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ အုဇဘက္ကစ္စတန္၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဇင္ဘာေဘြ၊

မဲမေပးသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အင္ဂိုလာ၊ အင္တီဂုအာႏွင့္ဘာဘူဒါး၊ ဘာရိန္၊ ဘာေဘဒို႕စ္၊ ဘိုလီဗီးယား၊ ဘာကီနာဖါဆို၊ ကင္မရြန္၊ ကိုလန္ဘီယာ၊ ကြန္ဂို၊ ကို႕တီဘြာ၊ အီေကြေဒါ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဂန္ဘီယာ၊ ဂါနာ၊ ဂရင္ေနဒါ၊ ဂီနီဗစ္ေဆာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ေမကား၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကင္ညာ၊ ကူ၀ိတ္၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ လီဆိုသို၊ မာလာ၀ီ၊ မာလီ၊ ေမာရီေတးနီးယား၊ မိုဇန္ဗစ္၊ နမီးဘီးယား၊ နီေပါ၊ ႏိုက္ဂ်ာ၊ ပါကစ္စတန္၊ ဖိလစ္ပင္း၊ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ စကၤာပူ၊ ေဆာလ္မြန္ကြ်န္းမ်ား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဆြာဇီလန္၊ တာဂ်စ္ကစ္စတန္၊ ထိုင္းလင္း၊ တရီနီဒက္ႏွင့္တိုဘာကို၊ ယူေအအီး၊ တန္ဇန္နီးယား၊ ရီမင္၊ ဇမ္ဘီယာ၊

ပ်က္ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အင္ဒိုရာ၊ ဘဟားမား၊ ဘီလစ္ဇ္၊ ဘီနင္၊ ဘူတန္၊ ကန္ေဘာဒီးယား၊ ကိပ္ဗာဒီ၊ ဆင္ထရယ္-အာဖရိကသမတႏိုင္ငံ၊ ခ်တ္ဒ္၊ ကိုမိုေရာ့စ္၊ ကြန္ဂို၊ ဂ်ဘူတီ၊ ဒိုမီနီကန္၊ အယ္လ္ဆာဘာဒို၊ အီေကြတိုရီရယ္-ဂီနိ၊ ဖီဂ်ီ၊ ဂါဘြန္၊ ဂီနိ၊ ဂိုင္ယာနာ၊ ေဟတီ၊ ကီရီဘာတီ၊ လိုက္ေဘးရီယား၊ မဒါဂါ့စကာ၊ ႏိုက္ဂ်ီရီးယား၊ ပါပူအာနယူးဂီနိ၊ ရ၀န္ဒါ၊ စိန္႕ကစ္စ္ႏွင့္နီဗစ္၊ စိန္႕လူးစီယာ၊ စိန္႕ဗင္းဆင့္ႏွင့္ဂရင္နာဒင္းစ္၊ ဆာအိုတိုမ္ႏွင့္ပရင္စပိ၊ ဆီနီေဂါ၊ ဆားဗီးယား၊ ေဆရွယ္လ္၊ ဆာရာလီအြန္၊ ဆိုမာလီ၊ ဆူရီနမ္၊ တြန္ဂို၊ တူနီရွား၊ တာ့ခ္မင္နီစတန္၊ တူဗေလာ၊ ယူဂန္ဒါ၊ ဗင္ေနာ္တူး၊
ဘာသာျပန္၊
(အင္စီဂ်ီယူဘီ)ရံုး၊ နယူးေဒလီ
 

UNGA voting record

Filed under: OTHERS' NEWS,UN — Nyo Gyi @ 10:56 am
၂၃ ဒီဇင္ဘာ ၂၀၀၈
ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ
ဂ်ီေအ/၁၀၈၀၄


ေျခာက္ဆယ့္သံုးၾကိမ္ေျမာက္ အေထြေထြညီလာခံ (ပလင္နရီ) အစည္းအေ၀း
၇၄ၾကိမ္ေျမာက္အစည္းအေ၀း(ညပိုင္း)

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအျခအေနႏွင့္ပတ္သက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေထာက္ခံမဲ ၈၀၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၂၅၊ ၾကားေနမဲ ၄၅ (ေနာက္ဆက္တြဲ VII)ျဖင့္ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္၏ “ျပည္တြင္းအစပ်ိဳးႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္း ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္မႈ”ျဖစ္သည္ဟု ကန္႕ကြက္ေစကာမူ အတည္ျပဳလိုက္သည္။ တတိယေကာ္မတီ၏ေထာက္ခံခ်က္ ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအခြင့္အေရးေကာ္မတီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ထံုးပိုင္းအမ်ားစုပါ၀င္သည့္စာသားကိုလည္း အားလံုးသေဘာတူနည္းျဖင့္ အတည္ျပဳသည္။

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်အျပီး၊ ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္မွ လူ႕အခြင့္အေရးအား ႏိုင္ငံေရးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ တလြဲအသံုးျပဳျခင္း ကို သူ႕ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္သည္ သိသိသာသာ တိုးတက္ ျဖစ္ထြန္းေနေၾကာင္း၊ ယခုဆိုလ်င္ တိုင္းျပည္သည္ ၂၀၁၀တြင္ ပါတီစံုပါ၀င္မည့္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္မႈမ်ား အပါအ၀င္ ဒီမိုကေရစီသို႕ ေခ်ာေမြ႕ညင္သာစြာ ေျပာင္းလဲေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာဆိုသည္။

ထို႕ေနာက္ျမန္မာကိုယ္စားလွယ္ကဆက္လက္ေျပာဆိုရာတြင္ ယခုခ်မွတ္လိုက္သည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ကန္႕ကြက္ထိုက္ေၾကာင္း၊ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္တြင္းေရးကိစၥမ်ားကို ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာအေနျဖင့္ ျပည္တြင္းႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ေျပာင္က်က်စြက္ဖက္ျခင္းကို လက္ခံမည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္တခုျခင္းအလိုက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလုပ္ျခင္းအတြက္ မဲေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ မည္သို႕ဆိုေစကာမူ ကုလသမဂၢႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရမွဴး၏(ဂြတ္-ေအာဖစ္စ္) ဆက္လက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႕ရာတြင္ ျမန္မာသည္ ဤဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဦးညြတ္မွာမဟုတ္ေၾကာင္း ေျပာဆိုသြားသည္။

ေနာက္ဆက္တြဲ VII

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏လူ႕အခြင့္အေရးအျခအေနႏွင့္ပတ္သက္၍မဲေပးျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူ႕အခြင့္အေရးအျခအေနႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွတ္ (ေအ/၆/၃၄၃၀/အက္ဒ္၃) အား ေထာက္ခံမဲ ၈၀၊ ကန္႕ကြက္မဲ ၂၅၊ ပ်က္ကြက္မဲ ၄၅ ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရရွိ-မွတ္တမ္းတင္သည္။

ေထာက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အာဖကန္နစ္စတန္၊ အယ္လ္ေဘးနီးယား၊ အာဂ်င္တီးနား၊ အာေမးနီးယား၊ ၾသစေတးလ်၊ ၾသစၾတီးယား၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယန္၊ ေဘာစနီးယား-ဟက္ဇာဂိုဘီးနား၊ ေဘာ့စ၀ါနာ၊ ဘရာဇီးလ္၊ ဘူလ္ေဂးရီးယား၊ ဘာရြန္ဒီ၊ ကေနဒါ၊ ခ်ီလီ၊ ေကာ့စတာရီကာ၊ ခရိုေယးရွား၊ ဆိုက္ပရပ္စ္၊ ခ်က္-ရီပတ္ဘလစ္၊ ဒင္းမတ္၊ ဒိုမီနီကန္-ရီပတ္ဘလစ္၊ အရီထရီးယား၊ အက္စ္တိုးနီးယား၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာ၊ ဂ်ာမနီ၊ ဂရိစ္၊ ဂါြတီမာလာ၊ ဟြန္ဒူးရပ္စ္၊ ဟန္ေဂရီ၊ အုိက္စလန္၊ အီရတ္၊ အိုင္ယာလန္၊ အစ္စေရး၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ကဇာ့ကစတန္၊ လတ္ဗီးယား၊ လက္ဘႏြန္၊ လီခ်င္စတိုင္း၊ လစ္သူေယးနီးယား၊ လူဇင္ဘာ့ခ္၊ ေမာလ္ဒိုက္၊ ေမာလ္တာ၊ မာရွယ္ကြ်န္းစု၊ ေမာေရးရွပ္စ္၊ မက္စီကို၊ မိုက္ခရိုနီးရွား၊ မိနာကို၊ မြန္ဂိုလီးယား၊ မြန္ေတနီဂရိုး၊ ေမာရိုကို၊ ေနာ္ရူး၊ နယ္သာလင္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေ၀၊ ပလူးအာ၊ ပနာမား၊ ပါရာေဂြး၊ ပိုလန္၊ ေပၚတူဂယ္၊ ကိုရီးယားသမတႏိုင္ငံ၊ ေမာလ္ဒိုဗာသမတႏိုင္ငံ၊ ရိုေမးနီးယား၊ ဆာမိုအာ၊ ဆန္မာရီယို၊ ဆလိုေဗးကီးယား၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇလန္၊ မက္ဆီဒိုနီးယား(ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယား)၊ တီေမာ-လက္ဆီ၊ တြန္ဂို၊ တူရကီ၊ ယူကရိန္း၊ ယူႏိုင္တက္-ကင္းဒန္း၊ ယူႏိုက္တက္စတိတ္စ္၊ ယူရူဂြိဳင္း၊

ကန္႕ကြက္သည္ႏိုင္ငံမ်ား

အယ္လ္ဂ်ီရီးယား၊ အဇာဘိုဂ်န္၊ ဘ၈ၤလားေဒ့ရွ္၊ ဘိုင္လိုရပ္စ္၊ ဘရုႏိုင္း-ဒါရူဆလမ္၊ ခ်ိဳင္းနား၊ က်ဴးဘား၊ ဒီမိုကရက္ကိုရီးယားသမတႏိုင္ငံ၊ အီဂ်စ္၊ အိႏၵိယ၊ အီရန္၊ ေလာ၊ လစ္ဗ်ား၊ မေလးရွား၊ ျမန္မာ၊ ႏိုက္ကာရာဂြါ၊ အိုမန္၊ ရုရွား၊ သီရီလကၤာ၊ ဆူဒန္၊ ဆီးရီးယား၊ အုဇဘက္ကစ္စတန္၊ ဗင္နီဇြဲလား၊ ဗီယက္နမ္၊ ဇင္ဘာေဘြ၊

မဲမေပးသည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အင္ဂိုလာ၊ အင္တီဂုအာႏွင့္ဘာဘူဒါး၊ ဘာရိန္၊ ဘာေဘဒို႕စ္၊ ဘိုလီဗီးယား၊ ဘာကီနာဖါဆို၊ ကင္မရြန္၊ ကိုလန္ဘီယာ၊ ကြန္ဂို၊ ကို႕တီဘြာ၊ အီေကြေဒါ၊ အီသီယိုးပီးယား၊ ဂန္ဘီယာ၊ ဂါနာ၊ ဂရင္ေနဒါ၊ ဂီနီဗစ္ေဆာ၊ အင္ဒိုနီးရွား၊ ဂ်ေမကား၊ ေဂ်ာ္ဒန္၊ ကင္ညာ၊ ကူ၀ိတ္၊ ကာဂ်စ္စတန္၊ လီဆိုသို၊ မာလာ၀ီ၊ မာလီ၊ ေမာရီေတးနီးယား၊ မိုဇန္ဗစ္၊ နမီးဘီးယား၊ နီေပါ၊ ႏိုက္ဂ်ာ၊ ပါကစ္စတန္၊ ဖိလစ္ပင္း၊ ကာတာ၊ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား၊ စကၤာပူ၊ ေဆာလ္မြန္ကြ်န္းမ်ား၊ ေတာင္အာဖရိက၊ ဆြာဇီလန္၊ တာဂ်စ္ကစ္စတန္၊ ထိုင္းလင္း၊ တရီနီဒက္ႏွင့္တိုဘာကို၊ ယူေအအီး၊ တန္ဇန္နီးယား၊ ရီမင္၊ ဇမ္ဘီယာ၊

ပ်က္ကြက္သည့္ႏိုင္ငံမ်ား

အင္ဒိုရာ၊ ဘဟားမား၊ ဘီလစ္ဇ္၊ ဘီနင္၊ ဘူတန္၊ ကန္ေဘာဒီးယား၊ ကိပ္ဗာဒီ၊ ဆင္ထရယ္-အာဖရိကသမတႏိုင္ငံ၊ ခ်တ္ဒ္၊ ကိုမိုေရာ့စ္၊ ကြန္ဂို၊ ဂ်ဘူတီ၊ ဒိုမီနီကန္၊ အယ္လ္ဆာဘာဒို၊ အီေကြတိုရီရယ္-ဂီနိ၊ ဖီဂ်ီ၊ ဂါဘြန္၊ ဂီနိ၊ ဂိုင္ယာနာ၊ ေဟတီ၊ ကီရီဘာတီ၊ လိုက္ေဘးရီယား၊ မဒါဂါ့စကာ၊ ႏိုက္ဂ်ီရီးယား၊ ပါပူအာနယူးဂီနိ၊ ရ၀န္ဒါ၊ စိန္႕ကစ္စ္ႏွင့္နီဗစ္၊ စိန္႕လူးစီယာ၊ စိန္႕ဗင္းဆင့္ႏွင့္ဂရင္နာဒင္းစ္၊ ဆာအိုတိုမ္ႏွင့္ပရင္စပိ၊ ဆီနီေဂါ၊ ဆားဗီးယား၊ ေဆရွယ္လ္၊ ဆာရာလီအြန္၊ ဆိုမာလီ၊ ဆူရီနမ္၊ တြန္ဂို၊ တူနီရွား၊ တာ့ခ္မင္နီစတန္၊ တူဗေလာ၊ ယူဂန္ဒါ၊ ဗင္ေနာ္တူး၊
ဘာသာျပန္၊
(အင္စီဂ်ီယူဘီ)ရံုး၊ နယူးေဒလီ